GS-Anim-small
  
Teachings
 
 
Mission 1page
1111-1  1111-main1  1111-1
 
Meditate-graph
 
Goal of life is...
News Newsbrief Broadcasting Feast Downloads
Introduction
Prophecies
Literature
More Info.
Contacts
Join Us
   

Universell Mantra Meditation (svenska)

Audio click

Detta är meditation från Maiterya, och det mantra vi använder här är det starkaste mantrat i värden just nu.

  

Sätt dig bekvämt, med din rygg och nacke rak och hela kroppen i en avslappnad position.

Blunda. Stäng dina ögon och slappna åter av, släpp alla spänningar eller spända känslor. Var helt avslappnad.

Föreställ dig nu att ditt medvetande (du själv, ditt jag) expanderar utåt. Det fyller hela rummet. Kom ihåg var alla saker i ditt rum befinner sig. Sedan expanderar du dig och fyll hela huset (byggnaden, o.s.v.). Kom ihåg var varje rum är och allt du kan komma ihåg om det platsen du befinner dig på....

Nu expanderar du dig och fyller hela staden. Kom ihåg var varje väg finns (så mycket du kan). Sedan fyll hela kommunen, länet … hela landet, kontinenten, alla kontinenter och hela jordklotet.
I varje steg försök att visualisera formen av visionen, det du expanderar från, mot de andra delarna.

Nu när du har fyllt hela jorden, lämna försiktigt din kropp och föreställ dig att du sitter på översta delen av jorden. Jorden är under dig. Föreställ dig: "Freden på Jorden och God vilja till människorna." Skicka goda tankar och tänk dig att de genom lyser till varje individ och jorden. Du är en kanal för Guds vilja. Säg i ditt sinne: "Hans Rike kommer, Hans vilja kommer ske på jorden som den är i Himmelen."

Föreställ dig nu att du lämnar jorden, du går mot yttre rymden. Du passerar månen, planeterna i vårt solsystem, stjärnorna, och du går utanför vårt solsystem. Du passerar vår galax och sedan även andra galaxer.

Du går mot centrum av universum. Du passerar stjärnorna snabbare och snabbare tills du når centrum av universum.

Du saktar ner och träder helt ödmjukt in i centrum av universum, ett skimrande disigt blått ljus, den mest avspända och kärleksfulla (helande) energi du har någonsin upplevt.

Ödmjukt träder du in i det lysande blå Ljuset, sätter dig i det, och låter det tränga in i din kropp genom dina tår. När det har kommit igenom dina tår, blir dina tår så avslappnade så du känner att du inte har några tår. Det blå Ljuset går in i dina fötter, samma sak med dem, de blir väldigt avslappnade, sedan fortsätter ljuset genom dina anklar, dina vader, dina knän, dina lår.

Ljuset fortsätter att fylla dig, och stiger in i din första, andra, tredje, fjärde och femte chakra. När det går in i varje av dessa chakra, renas och öppnas de.

Ljuset fortsätter sin rening och går vidare till din sjätte chakra.

Nu blickar du in i det sjätte chakra mellan dina ögonbryn. Det blå ljuset är nu strålande vitt. Håll din rygg och nacke rak. Andas in djupt och lyssna (repetera) den första delen av ditt Mantra (Haree Om Shrii Hung), och upplev stillheten, ögonblicket mellan inandning och utandning (rytmen av din mantra!). Andas ut den andra delen av ditt Mantra (Om Nam Kevalam), upplev stillheten mellan utandning och inandning (rytmen av din mantra!).

Fortsätt tills du inte har några tankar kvar, bara ditt Mantras rytm, och ditt sinne vilar. "Vila och förstå att jag är Gud."

Om någonting inre stör din meditation, någon tanke, önskning, o.s.v., ta dig försiktigt tillbaka till rytmen av din meditation, ditt Mantra, andningen, stillheten mellan andningen och låt störningarna försvinna. Många saker försöker att hindra dig att få kontroll över ditt sinne. Var uppriktig och flitig i din meditation, men avslappnad.

När du är klar med din meditation vänd om processen. Stäng av alla dina chakra genom att låta det Renande Ljuset stanna hos dig, inne i dina renande chakra. Behåll Ljuset och Kärleken som trädde in i dig. Gud kommer att vara kvar i dig. Nu tar du dig varsamt, och med största respekt ut ur det blåa Ljuset, (fortfarande vänd mot ljuset). Återvänd från universums centrum, passera stjärnorna, galaxerna, vår galax, och kom tillbaka till vårt solsystem. Passera förbi planeterna, månen och sätt dig på jordens högsta plats. Kom ihåg: "Freden på jorden och god vilja till människorna."

Nu, ge löfte om att du är ett instrument för hans vilja. Du är en kanal för honom att föra "Hans Rike på Jorden som det är i himlen." Upplev din frid du har fått från det strålande Ljuset på jorden. Den tränger in i varje individ på jorden. Fyll jorden och återta långsamt i din kropp och dra dig tillbaka från att fylla jordens alla kontinenter, kontinenten du är på, landet du är i, landskapet, länet, staden, huset och rummet du befinner dig och kom tillbaka till din kropp.

I denna processen har vi expanderat vårt medvetande att täcka universum, men vi återvänder till vår kropp. Även om vi använde en universell metod, lever och verkar vi där vi är. Vi var en kanal för God som är universum, men vi verkar lokalt (tänk universellt men handla lokalt).

Öppna nu försiktigt dina ögon, återvänd till yttre världen och vet att de som mediterar över Gud är i världen men inte av den. Du har mött Herrens energi och är fylld med den nu. Låt den strömma igenom dig till andra. Var en kanal för Hans Vilja. Låt dem inte ta dig till Maya (illusionen om separation från Gud); du tar dem till Gud (i Samstämmighet med Gud/Ande/Atman)!

När du kom till insikt om den här Stillheten då kan du behålla den och känna den genom dagen utan formell Meditation. Om rytmen av någon anledning går förlorad, återgå till mantrat tills rytmen återvänder!

Haree Om Shrii Hung, Om Nam Kevalam!
 

   Home
  Homes
  FAQs
   Site Map
  Buy, etc.