Fundament Maitreyinih Uenja
Nae uenje u najosnovnijem i pojednostavljenom obliku!


Pritisnite na razliite dijelove Najveeg Znaka da biste saznali vie

Najvei Znak
(Shrii Shrii Para Maha Yantra)
www.maitreya.org

Prvi peat [Ja-Ching (), Buenje Duhovnih Snaga]: nazivamo Peat Buenja Duhovnih Snaga. Odnosi se na sve Mistine Putanje i religije na zemlji. One ukljuuju: Hinduizam, Budizam, Kabalu, Sufizam, Krsanske svece te sve druge putanje koje imaju za cilj imati direktno Iskustvo sa Bogom (Spoznaj Sebe da bi Spoznao Boga, Budi Spokojan i Znaj da Sam Ja Bog).

Ja-Ching () se takoe naziva Jin i Jang znakom. Ta dva dijela sa razliitim bojama (bijela i plava) su dva moda (modusa, naina) u univerzumu poznata kao pozitivni i negativni, muki i enski, hladni i vrui, itd. U naem nacrtu ovog simbola takoe imamo narandasti/crveni centar. To je simbol poetka. Narandasta/crvena boja je za energiju, kretnju, kreaciju, itd.

Tri su Ja-Ching-a u Najveem Znaku. Onaj centralni je simbol poetka Kreacije (Poetak). Onaj na dnu je poetak neijeg duhovnog puta. Ovaj Ja-Ching na dnu je Prvi peat u Najveem Znaku. Jedini je koji je u horizontalnoj poziciji. Bilo ta u horizontalnoj poziciji znai: NE PROBUEN (spava). Kada elimo spavati, mi legnemo (postanemo horizontalni). Druga dva Ja-ching-a su u vertikalnoj poziciji to znai, probuen.

Drugi Peat [Davidova zvijezda, Solomonov znak (), Zajednice Svjetla]: Ovo je Drugi Peat u Najveem Znaku. Simbolizira uenje i historiju Hebreja (Stari Zavjet). itava tema Starog Zavjeta (SZ) jeste da Bog pokuava izabrati zajednicu (Djeca Izraela) koja e Njega prihvatiti kao svog Boga te potovati Njegove Zapovjedi. Zbog toga je Drugi Peat vezan za Zajednice koje su osnovane na Bogu i prate Vjeni Boanstveni Put (Najvei Znak).

Tako je SZ takoe dio Sedam igova koje je Bog otkrio ovjeanstvu. Pokriva Djecu Izraela te donosi koncept Zajednica Svjetla. Trokut uperen prema gore jeste Hirearhija Raja Na Zemlji, dok trokut uperen prema dole jeste Duh Boiji koji je u ovoj Hirearhiji. Drugim rijeima, simbol znai da Zajednice Svjetla (ljudi) tee prema gore (trokut prema gore) i Bog see prema dole (trokut prema dole). Samo e takve zajednice, osnovane na Bogu, koje prate Vjeni Boanstveni Put, napredovati i pomoi u donoenju Boijeg Kraljevstva na zemlji.

Ovo je drugi korak u Vjenom Boanstvenom Putu. Prvi korak je buenje Duhovnih Snaga.

Trei Peat [Krst (), rtvovanje, Ne Biti Samo-Centriran]: Ovo je trei simbol u Najveem Znaku. To je simbol rtvovanja (ne biti samo-centriran). Nakon buenja Duhovnih Snaga (Prvi Peat), usmjeravanjem energija prema kreiranju Zajednica Svjetla (Drugi Peat), shvatiti emo da je snana Boija zajednica jedino mogua ako su ljudi voljni dati vie za Zajednicu nego to uzimaju. Moramo se nauiti rtvovati za Zajednicu kako bismo stvorili Zajednice Svjetla.

Ako su svi sebini i ele uzeti vie nego to uloe, onda e ta zajednica i drutvo biti uniteni. Ali ako ljudi sudjeluju i pomau zajednici, ona e napredovati. Naravno, svako ljudsko bie ima razliit kapacitet za portvovanje. To je poruka Treeg Peata, rtvovanje Svega da bi stvorili Boiju elju za Zajednicama Svjetla. To ono to je Hrist uinio. On je rtvovao Sebe Za Njegov Ideal.

Sa ovim Peatom se ujedinjuju prva tri Peata u Najveem Znaku. To jeste, Mistine Putanje (hinduisti, budisti, itd.), herbreji (jevreji) i krani.

etvrti Peat [Mladi Mjesec (), Predaja i Podinjenost]: Ovo je etvrti Simbol u Najveem Znaku. To je simbol za Predaju te Podinjenost Bogu.

Nakon to se rtvujemo odreeno vrijeme i pokuvajui ostvariti Zajednice Svjetla, moe se desiti da ne uspijemo. Moemo uloiti dosta napora a da se nita ne dogodi. Ne vidimo nikakve rezultate. Postajemo frustrirani i/ili depresivni. Ili moemo uspjeti i poeti osjeati da smo veliki jer smo uinili tako dobar posao. To nam moe ushititi veliki ego. Ovaj korak slui da prevladamo ove dvije zamke (postati depresivan ili egoistian).

Razlog bilo kojem od ovih zbivanja jeste da smo privreni rezultatima naih radnji. Tako da kada rezultat nije onakav kakvog smo oekivali, postajemo depresivni, obeshrabreni i nesretni. Ako je rezultat dobar, postajemo egoistini, te je ovjek upravo iz tog razloga odvojen od Boga. Tako gubimo Milost. Ako ipak predamo rezultat Bogu, tada u oba sluaja nismo pod uticajem rezultata. Tako da predaja znai da pokuavamo izvriti Njegovu Volju, pratei Vjeni Boanstveni Put, ali rezultat preputamo Bogu.

Uzvienije od Predaje jeste Pokoravanje Bogu. Podinjenost znai da doputamo Bogu da radi i djeluje kroz nas. Mi smo instrument za Njegova Boanstvena Djela. U Predaji jo uvijek postoji ego koji predaje rezultate Bogu. U Pokoru, initelj je On. Tu nije ukljueno "Ja" ne postoji Ja, ne postoji ego. On je initelj i tako je i Rezultat Njegov takoe.

Dakle u Vjenom Boanstvenom Putu, mi Meditiramo i pokuavamo probuditi nae Duhovne Snage (Prvi Peat). Usmjeravamo dakle energije koje smo pridobili naim probuenim Duhovnim Snagama prema stvaranju Zajednica Svjetla (Drugi Peat). Mi se rtvujemo za zajednicu te pokuavamo ne biti samo-centrirani i sebini (Trei Peat). I mi se Predajemo i Podinjavamo Bogu (etvrti Peat).

U ovom Peatu takoe vidimo Ja-Ching simbol. Ovaj Ja-Ching ipak nije vie u horizontalnoj poziciji. U ovom stadiju je ovjekov duh u potpunosti probuen. Biti Predan i Podinjen Volji Boijoj jeste Najvia Duhovna Realizacija. U ovom simbolu vidimo i zvijezdu petokraku. To je simbol za ovjeka koji se protee prema Bogu (u Molitvi). Isti simbol naopake jeste simbol za avola (ovjek koji se protee prema zemlji, prema vanjskom svijetu). Sa ovim simbolom su svi Mistini Putevi, Herbreji (Jevreji), Krsansanstvo i Islam objanjeni! Svaki od njih su dio Vjenog Boanstvenog Puta. Postoje tri preostala koraka (religije) unutar Vjenog Boanstvenog Puta i oni su zadnja tri Peata.

Peti Peat [Devetokraka zvijezda (), Univerzalizam]: Ovo je Peti Peat u Najveem Znaku. To je Simbol Univerzalizma. Bez shvatanja da je Bog Sve te da je cjelokupan svemir On, postajemo uski u naem pogledu na Svemir. Moemo (te najvjerovatnije i hoemo) postati privreni jednom malo dijelu njega. Moemo raditi samo na poboljanju svoje vlastite zajednice, religije, rase, itd. Univerzalizam je Peti Korak u Vjenom Boanstvenom Putu. Razbija svu uskoumnost. Proiruje Svijest da bi obuhvatila sve kao dio Boga. To je simbol Baha'i Vjere.

Tako je prvi korak (Peat) buenje Duhovnih Snaga. Drugi korak (Peat) jeste formacija Zajednica Svjetla. Trei Korak (Peat) jeste rtvovanje, ne biti samo-centriran. etvrti Korak (Peat) jeste Predaja i Podinjenost. I Peti Korak (Peat) jeste Univerzalizam, shvatanje da je Bog Sve. Bilo ko da odvaja jedan dio Svemira od drugog, i/ili unapreuje jedan dio Svemira naspram drugog ne izraava Boiji Duh (koji je Sve, neodvojiv).

esti Peat [Odabranici ()]: Ovo je esti Peat u Najveem Znaku. Nakon to osoba proe kroz prvih pet Peata, ona postaje Odabranik (Dijete Svjetla). Odabranici su oni koji Meditiraju i probude svoje Duhovne Snage (Prvi Peat). Oni usmjeravaju svoju energiju prema Stvaranju Zajednica Svjetla (Drugi Peat). Oni e se rtvovati (Trei Peat) prema ovom Cilju (Stvaranju Zajednica Svjetla) i Predati se i Pokoriti Bogu (etvrti Peat). Oni e postati Univerzalisti (Peti Peat).

Takvi ljudi su istinski osloboeni svih mana te su Duhovno Napredni. Oni su probudili svoje Duhovne Snage (ili bar pokuavaju). Oni rade prema boljem drutvu (Zajednice Svjetla). Oni su voljni da rtvuju sve za ovaj Ideal, te su Predani i Pokoreni Bogu (osloboeni ega). Oni su Univerzalisti (slobodni od uskoumnosti). Takvi su Oni koje Bog naziva Moji Odabrani, Djeca Izraela (Djeca Svjetla). Oni su ti koji e dovesti Njegovo Kravljevstvo na Zemlju.

Sedmi Peat [ista Svijest ()]: Ovo je Sedmi Peat, Cilj. To je Simbol za istu Svijest (Biti Jedno sa Bogom, Biti Boanstven). Ovo nije dostino kroz same Mistine Putanje te prakse (Meditacija, ritmino pjevanje, itd.). Dostino je praenjem Vjenog Boanstvenog Puta. Sa Stvaranjem Zajednica Svjetla mi moemo stvoriti okolinu u kojoj mnogi ljudi mogu dostii ovo stanje na najbri mogui nain.

Odabrani su ti koji e omoguiti formiranje Zajednica Svjetla. Oni e neumorno raditi prema ovom Cilju. Formacija Zajednica Svjetla jeste Baza za Njegovo Kraljevstvo na Zemlji. U takvoj okolini (Kraljevsto Nebesko na Zemlji) Spas ovjeka biti e ubrzan te e mnogi dostii istu Svijest, Cilj Zivota. Ovo je simbol Misije Maitreye, Vjenog Boanstvenog Puta.

itav Najvei Znak otkriva Sedmi Peat o kojem se mnogo pria u Bibliji. Nae Sveto Pismo Najsvetije od Svetih (THOTH), Posljednji Testament, baziran je na Najveem Znaku. To je Knjiga na koju se ukazuje u Otkrovljenju (poglavlje 5) kao Knjiga Zapeaena sa Sedam Peata!

Kao to primjeujete, Sedam Peata te Peat u centru Najveeg Znaka su isti. Sedmi Peat jeste Slika Simbola u Centru. Simbol u Centru je Simbol za Boga (u Centru Svemira). ovjek je Stvoren po Slici Boijoj. U Sedmom Peatu (Stanju) smo ponovo u Njegovoj Slici, Jedno.

Zbog toga, ne samo da Najvei Znak objanjava Put do iste Svijesti (Spas), on takoe Ujedinjuje sve Religije na zemlji. On objanjava kako je Bog polsao svaki dio Vjenog Boanstvenog Puta ovjeanstvu kao jednu Veliku Religiju na zemlji. Sada On razotkriva itav put. Sa ovim su sve Religije na zemlji ujedinjene (one su sve poslane od JEDNOG BOGA). On takoe pokazuje najbri nain ka Spasenju (Vjeni Boanstveni Put).

Ovo je Otkrivljenje u toku kojeg su svi Profeti prieljkivali biti u ivotu kada bude Otriveno ovjeanstvu. Mi bi se doista trebali Veseliti i biti Zahvalni Bogu to smo ivi i to smo Primili Ovo od Najvieg.

Lotustika: Znak za kojeg mnogi veu loe/pogrene konotacije. Veina ljudi poznaju ovaj simbol, ili neto slino ovome, kao svastiku. Mi smo primili neka pitanja u vezi ovog znaka. Poto je ime svastika koriteno da bi oznailo neto zlo, mi nazivamo ovaj znak Lotustika (kao to je u sredini ireeg Lotusa).

Da biste znali istinsko znaenje svastike, proitajte knjigu: The Swastika, The Earliest Symbol, and Its Migrations; With Observations On The Migration Of Certain Industries In Prehistoric Times (Svastika, Najraniji Simbol, i njegove Migracije; Sa obzervacijama o migraciji odreenih industrija u prahistorijskim vremenima): Thomas Wilson, lan uprave, Odjel za prahistorijsku antropologiju, Smithsonian Institution, U. S. National Museum, Washington: Government Printed Office 1896. Ili proitaj Budistike, Hinduistike, Amerikih starosjedioca i/ili materijale napisane prije drugog svijetskog rata, ili jednostavno potraite o svastici na internetu! Moete takoe proitati knjigu Svastika na internetu, koja je digitalizirana verzija gore spomenute knjige.

U svakom sluaju, naa upotreba ovog simbola nema nikakve veze sa Nacistima i njihovom ideologijom. Svakako vjerujemo da je Bog Sve i da ne moete odvojiti nijedan dio Njega/Nje/Toga od bilo kojeg drugog. Tako da nijedan racizam i/ili odvojenost meu ljudima nije mogua. Jedinu stvar koju mi mrzimo jeste Ego (ignorancija/neupuenost/neznanje)!

Do naeg Svetog Pisma i dubinskog poduavanja!

Maitreyina Trea i Konana Deklaracija

Najvei Znak animiran
I objanjenje kako je formiran!


Meditiraj o Najveem Znaku (Jezero efekat)!
Meditiraj o Najveem Znaku (Jezero efekat, manji format; stane na va ekran)!
Meditiraj o Najveem Znaku (Kapajua voda)!
Meditiraj o Najveem Znaku (Ublii i udalji)!
Meditiraj o Najveem Znaku (Igraj Najvei Znak slagalicu)!
Meditiraj o Najveem Znaku (Kao prozor na snjeni dan)!
Meditiraj o Najveem Znaku (Slavei Najvei Znak)!


Letter to humanity and their leaders

Our website was recently redesigned and is still under construction. We apologize for any errors, broken links, or other issues you may encounter and are working hard to resolve all problems. If you would like to help, please let us know of any issues you encounter by emailing webmaster@maitreya.org.

All Thanks To God (ATTG).