Maitreyann retilerinin Dayana

retilerimiz en temel ve basitletirilmi halde!

Full Turkish (Trke) Website


Daha fazla renmek iin En Ulu aretin Deiik paralarna tklayn

Yukarda ki En Ulu aret retilerimizin dayanadr.

lk Mhre(I-Ching (), Ruhani Glerin Uyandrlmas): Ruhani Glerin Uyandrlmasnn Mhr ad verilir. Btn Mistik Yollara ve dinlere badatr. Bunlar: Hinduizm, Budizm, Kabala, Sufizm, Hristiyan Aziz ve dier, Yaradanla direk deneyimin Hedef olduu btn yollardr (Yaradan anlamak iin Kendini anla, Hareketsiz Ol ve Benim Yaradan olduumu anla).

I-Chinge () Yin ve Yang sembol de denir. Yuvarlan iindeki deiik renkte olan iki blm (mavi ve beyaz) evrendeki pozitif ve negatif, erkek ve dii, scak ve souk vb. olarak bilinen iki biimdir. Bizim bu sembol izimimiz iinde ayriyeten birde turuncu/krmz bir merkez var. Bu da balangc sembolize eder. Turuncu/krmz renk enerji, hareket, yaratm vb. iindir.

En Ulu arette adet I-Ching vardr. En ortadaki Yaratmn balangcnn semboldr (Balang). Alt ksmdaki, birinin ruhani yolculuunun balangcdr. Bu en alt ksmdaki I-Ching En Ulu aretteki lk Mhrdr. Bu yatay konumda olan tek I-Chingdir. Yatay konumda olan her ey: UYANDIRILMAMI OLAN (uykuda olan) anlamna gelir. Uyumak istediimizde, yatarz (yatay oluruz). Dier iki I-Ching ise dik konumdadr, yani uyandrlmtr.

kinci Mhr (Davutun (David) Yldz, Sleymann (Solomon) areti () Ik Halklar): Bu En Ulu aretteki kinci Mhrdr. branilerin retilerini ve tarihlerini sembolize eder (Eski Anlama.) Eski Anlamann btn mevzusu Yaradann Onu Kendilerinin Yaradan olarak kabul edecek ve Onun Buyruklarna uyacak bir halk (srail ocuklar) semeye almasdr. Bu yzden kinci Mhr Yaradana dayal ve Ebedi lahi Yolu (En Ulu aret) takip eden Halklara badatr.

Bu yzden Eski Anlama Yaradann insanla Aa Vurduu Yedi Mhrn bir parasdr. srail ocuklarn ierir ve Ik Halklar kavramn getirir. Yukar dnk gen Dnya zerinde Cennettin Hiyerarisidir ve de aa dnk gen bu Hiyeraride olan Yaradann Ruhu dur. Baka bir deyile, sembol Ik Halklarnn (insan) yukarya uzanmas (yukar dnk gen) ve Yaradann aaya uzanmas (aaya dnk gen) anlamna gelir. Sadece Ebedi lahi Yolu izleyen Yaradana dayal bu halklar zenginleecek ve Yaradann Hkmdarln dnyaya getirmeye yardmc olacaktr.

Bu Ebedi lahi Yolda ikinci basamaktr. Birincisi Ruhani Glerin uyandrlmasdr.

nc Mhr (Ha () fedakrlk, Egoist Olmamak): Bu En Ulu aretteki nc semboldr. Fedakrln semboldr (egoist olmamak). Ruhani Glerin Uyandrlmasndan (Birinci Mhr) sonra, enerjimizi Ik Halklarnn (kinci Mhr) oluturulmasna ynlendirerek, gl Yaradansal bir halkn olumasnn ancak insanlarn Halka aldklarndan ounu geri vermeye istekli olmasyla mmkn olduunu kavrayacaz. Ik Halklarn yaratabilmek iin Halk uruna fedakrl renmeliyiz.

Eer herkes bencil olursa ve koyduklarndan ounu almak isterse, o halk ve toplum yklacaktr. Ama eer insanlar katlr ve yardm ederse, zenginleecektir. phesiz, her kii farkl fedakrlk kapasitesine sahiptir. Bu nc Mhrn mesajdr, Ik halklar iin Yaradann steini yaratmak adna her eyden fedakrlk. Bu Mesihin yaptdr. deali iin kendini feda etmitir.

Bu Mhrle En Ulu aretteki ilk Mhr birletirilmi oluyor. Bunlar, Mistik Yollar, (Hindular, Budistler, vb.) braniler (Yahudiler) ve Hristiyanlar.

Drdnc Mhr (Hilal Ay() Teslim Etmek ve Boyun Emek): Bu En Ulu aretteki Drdnc Semboldr. Yaradana Teslim olma ve Boyun emenin semboldr.

Bir mddet fedakrlk yaptktan sonra ve Ik Haklarn yaratmaya altktan sonra, baarl olamayabiliriz. Bir ok efor sarf etmi olabiliriz ve hibir ey olmaz. Hibir sonu grmyoruzdur. Daralmaya ve/veya bunalmaya balarz. Veya baarl olmu olabilir ve byle gzel bir i yaptmzdan kendimizi ok byk grmeye balayabiliriz. Bu bizi byk bir egoyla, gururlu yapabilir. imdiki basamak anlatlan bu iki gizli tehlikenin stesinden gelmektir.

Bu her iki olaynda sebebi bizim faaliyetlerimizin sonularna bal olmamzdr. Yani, sonular ne zaman bizim beklediimiz gibi olmaz, bunalmaya balar, cesaretimiz krlr ve mutsuz oluruz. Eer sonular iyiyse de, egoist oluruz, bu adamn Yaradandan uzak olmasnn mutlak sebebidir. Bu yzden Tabiliki Kaybederiz. Fakat eer biz sonucu Yaradana teslim edersek, nasl olursa olsun sonutan etkilenmeyiz. Yani, teslim etmek demek, biz Onun steini yapmaya alrz, Ebedi lahi Yolu zleriz, ama Sonucu Yaradana brakrz demektir.

Teslim etmekten daha ycesi Yaradana Boyun emektir. Boyun emek Yaradann bizim araclmzla almasna izin vermemiz demektir. Biz Onun lahi Faaliyetlerinin bir enstrmanyzdr. Teslim etmede hala Sonucu Yaradana Teslim eden bir ego vardr. Boyun emede Yapan Odur. Karan Ben yoktur- ben yok, ego yok. Yapan Odur ve bylelikle Sonuta Onundur.

Bu yzden Ebedi lahi Yol da, meditasyon yaparz ve Ruhani Glerimizi uyandrmaya alrz (lk Mhr). Uyanan Ruhani Glerimizden kazandmz enerjileri Ik Halklarnn yaratlmasna doru yneltiriz (kinci Mhr). Halk iin Fedakrlk yapar ve Egoist ve bencil olmamaya alrz (nc Mhr). Ve Teslim Eder ve Yaradana Boyun eeriz (Drdnc Mhr).

Bu Mhr de ayrca I-Ching semboln de gryoruz. Fakat bu I-Ching bundan byle yatay pozisyonda deil. Bu aamada adamn ruhu tamamen uyanm durumda. Yaradana Teslim etmi olmak ve steine Boyun emek en Yksek Ruhani Kavramadr. Bu sembol de ayrca Be-ulu bir yldz da gryoruz. Bu adamn Yaradana uzanmasnn semboldr. (Dua) Ayn semboln ters evrilmi Halide eytann semboldr. (adamn dnyaya, d dnyaya doru uzanmas). Bu sembol ile btn Mistik Yollar, braniler (Yahudiler), Hristiyanlk ve slamiyet akland! Her biri Ebedi lahi Yolun bir parasdr. Ebedi lahi Yolda son Mhr olan basamak (Din) daha var.

Beinci Mhr (Dokuz kollu Yldz (), Evrensellik): Bu En Ulu aretteki Beinci Mhrdr. Evrenselliin semboldr. Yaradann Her ey ve Btn evrenin O olduunu anlamazsak, evrene bakmzda dar olmaya balayacaz. Kk bir parasna bal bir hale gelebiliriz (ve muhtemelen geliriz).

Sadece kendi halkmzn, dinimizin, rkmzn vb. iyilemesi iin alabiliriz. Evrensellik Ebedi lahi Yolda Beinci Basamaktr. Akln btn darln parampara eder. Bilinci, her eyi Yaradann paras olarak kapsamas iin geniletir. Bahai nancnn semboldr.

Bylelikle, ilk basamak (Mhr) Ruhani Glerin uyandrlmasdr. kinci basamak (Mhr) Ik Halklarnn oluumudur. nc basamak (Mhr) Fedakrlktr, egoist olmamaktr. Drdnc basamak (Mhr) Yaradana Teslim etmek ve Boyun eymektir. Ve Beinci basamak (Mhr) Evrenselliktir, Yaradann Her ey olduunu kavramaktr. Evrenin bir parasn dierinden her kim ayr grrse ve/veya bir parasn dierine tercih ederse, Yaradann Ruhunu (Her ey olan, ayrlmaz) ifade etmez.

Altnc Mhr (Seilmi (): Bu En Ulu aretteki Altnc Mhrdr. Kii ilk be mhrden getikten sonra, Seilmi (Ikn ocuu) olur. Seilmiler meditasyon yapanlar ve Ruhani Glerini uyandranlar dr (Birinci Mhr). Enerjilerini Ik Halklarnn Yaratlmasna doru yneltirler (kinci Mhr). Bu hedefe (Ik Halklarnn Yaratlmas) doru Fedakarlk Yapacaklardr (nc Mhr) ve Yaradana Teslim edecek ve Boyun eeceklerdir (Drdnc Mhr). Evrenselci olacaklardr (Beinci Mhr).

Bu insanlar gerekten btn ahlakszlklardan zgrlerdir ve Ruhen leridirler. Ruhani Glerini uyandrmlardr (en azndan alyorlardr). Daha iyi bir topluma doru alrlar (Ik Halklar). Bu deal iin her eyden Fedakrlk yapmaya isteklidirler ve Yaradana Teslim etmi ve Boyun emilerdir (egodan zgr). Evrenselcidirler (Akln darlndan zgr). Bu gibiler Yaradann Setiklerim dedikleridir, srail ocuklar (Ikn ocuklar). Bunlar Onun Hkmdarln Dnya zerine getirecek olanlardr.

Yedinci Mhr (Saf Bilin (): Bu yedinci Mhrdr, Hedef. Saf bilincin semboldr (Yaradan le Bir Olmak, lahi Olmak) Buna yalnz Mistik Yollar ve uygulamalarla (meditasyon, chant etmek vb.) eriilemez. Ebedi lahi Yol takip edilerek eriilebilir. Ik Halklarnn yaratmyla, birok insann bu hale mmkn olan en hzl ekilde ulamasn salayacak ortam yaratabiliriz.

Ik Halklarnn oluumunu mmkn edecek olanlar Seilmilerdir. Onlar yorulmadan bu Hedef iin alacaklardr. Ik Halklarnn oluumu Onun Dnya zerindeki Hkmdarlnn Dayanadr. yle bir ortamdr ki (Dnya zerinde Cennetin Hkmdarl) insanln Kurtuluu hzlandrlacak ve birou Saf Bilince, Hayatn Amacna, ulaacaktr. Bu Maitreyann Grevinin, Ebedi lahi Yolun, semboldr.

Btn En Ulu aretin Aa Vurduu ncil de zerine ok konuulan Yedinci Mhr dr. Bizim Kutsal Kitabmz "The Holiest Of The Holies (THOTH), The Last Testament," (Kutsallarn En Kutsal, Son Anlama) En ulu arete dayanr. Bu ncil de sz edilen Yedi Mhrle Mhrlenmi Kitaptr!

Fark etmisinizdir ki, Yedinci Mhr ve En Ulu aretin merkezinde ki Mhr ayndr. Yedinci Mhr merkezdeki semboln Suretindedir. Merkezdeki Mhr Yaradann semboldr (evrenin merkezinde). Adam Yaradann Suretinde yaratlmtr. te biz Yedinci Mhrde (halde) tekrardan Onun Suretindeyiz, Biriz.

Bu nedenle, En Ulu aret sadece Saf Bilince (Kurtulu) bir Yol anlatmakla kalmaz, ayrca dnyada ki btn Dinleri de Birletirir. Yaradann Ebedi lahi Yolun her parasn insanla nasl dnyada tek bir Ulu Din olarak yolladn anlatr. imdi O btn yolu aa vuruyor. Bununla, dnyadaki btn dinler birletirildi (hepsi TEK BR YARADANDAN yolland). Ayrca, O Kurtulua en hzl yolu da gsteriyor (Ebedi lahi Yol).

Bu, btn Peygamberlerin insanla aa vurulduunda hayatta olmak istedikleri Vahiy. Biz gerekten Sevin Gstermeli ve Yaradana kretmeliyiz, hayatta olduumuz ve Bunu, En Yksekten, Aldmz iin.

Lotustica: Bir ok kt/yanl armlar yapan iaret. Birok insan bu sembol veya buna benzer bir eyi, Swastika olarak biliyor. Bu iaret hakknda baz sorular aldk. Swastika ad daha nce eytani bir anlamda kullanldndan, biz bu arete Lotustica adn verdik (Aan bir Lotusun (Nilferin) ortasndaym gibi).

Swastikann gerek anlamn bilmek iin Budist, Hindu, Amerika yerlisi ve/veya kinci Dnya savandan nce yazlm materyalleri okuyabilir, ya da en basiti nternette Swastika ad altnda arama yapabilirsiniz.

Her halkarda, bizim bu sembol kullanmamzn Nazilerle veya onlarn ideolojileri ile hibir alakas yok. Biz hakikaten, Yaradann Her ey olduuna ve Onun hibir parasnn dierinden ayrlmayacana inanyoruz. Bu yzden insanlar arasnda rklk veya ayrmclk mmkn deildir. Nefret ettiimiz bir ey varsa oda Egodur. (Umursamamaz Cahilliktir)


Kutsal Kitabmza ve kapsaml retilerimize.

Maitreyann nc ve Son lan

En ulu iaret canlandrlm
Ve nasl oluturulduunun aklamas!


En Ulu aret zerine Meditasyon Yap (Gl etkisi)!
En Ulu aret zerine Meditasyon Yap (Gl etkisi daha kk: ekrannza sar)!
En Ulu aret zerine Meditasyon Yap (Damlayan sular)!
En Ulu aret zerine Meditasyon Yap (Yaknlatr ve uzaklatr)!
En Ulu aret zerine Meditasyon Yap (En Ulu aret Bulmacasn Oyna)!
En Ulu aret zerine Meditasyon Yap (karl bir gnde pencere gibi)!
En Ulu aret zerine Meditasyon Yap (En Ulu areti Kutla)!


Letter to humanity and their leaders

Our website was recently redesigned and is still under construction. We apologize for any errors, broken links, or other issues you may encounter and are working hard to resolve all problems. If you would like to help, please let us know of any issues you encounter by emailing webmaster@maitreya.org.

All Thanks To God (ATTG).