GS-Anim-small
  
Teachings
 
 
Mission 1page
1111-1  1111-main1  1111-1
 
Meditate-graph
 
Goal of life is...
News Newsbrief Broadcasting Feast Downloads
Introduction
Prophecies
Literature
More Info.
Contacts
Join Us
   

Fundament Maitreyinih Učenja
Naše učenje u najosnovnijem i pojednostavljenom obliku!


Pritisnite na različite dijelove Najvećeg Znaka da biste saznali više

Najveći Znak
(Shrii Shrii Para Maha Yantra)
www.maitreya.org

Prvi pečat [Ja-Ching (), Buđenje Duhovnih Snaga]: nazivamo Pečat Buđenja Duhovnih Snaga.  Odnosi se na sve Mistične Putanje i religije na zemlji.  One uključuju: Hinduizam, Budizam, Kabalu, Sufizam, Krsćanske svece te sve druge putanje koje imaju za cilj imati direktno Iskustvo sa Bogom (Spoznaj Sebe da bi Spoznao Boga, Budi Spokojan i Znaj da Sam Ja Bog).

Ja-Ching () se takođe naziva Jin i Jang znakom.  Ta dva dijela sa različitim bojama (bijela i plava) su dva moda (modusa, načina) u univerzumu poznata kao pozitivni i negativni, muški i ženski, hladni i vrući, itd.  U našem nacrtu ovog simbola takođe imamo narandžasti/crveni centar.  To je simbol početka.  Narandžasta/crvena boja je za energiju, kretnju, kreaciju, itd.

Tri su Ja-Ching-a u Najvećem Znaku.  Onaj centralni je simbol početka Kreacije (Početak).  Onaj na dnu je početak nečijeg duhovnog puta.  Ovaj Ja-Ching na dnu je Prvi pečat u Najvećem Znaku.  Jedini je koji je u horizontalnoj poziciji.  Bilo šta u horizontalnoj poziciji znači: NE PROBUĐEN (spava).  Kada želimo spavati, mi legnemo (postanemo horizontalni).  Druga dva Ja-ching-a su u vertikalnoj poziciji što znači, probuđen.
 

Drugi Pečat [Davidova zvijezda, Solomonov znak (), Zajednice Svjetla]: Ovo je Drugi Pečat u Najvećem Znaku.  Simbolizira učenje i historiju Hebreja (Stari Zavjet).  Čitava tema Starog Zavjeta (SZ) jeste da Bog pokušava izabrati zajednicu (Djeca Izraela) koja će Njega prihvatiti kao svog Boga te poštovati Njegove Zapovjedi.  Zbog toga je Drugi Pečat vezan za Zajednice koje su osnovane na Bogu i prate Vječni Božanstveni Put (Najveći Znak).

Tako je SZ takođe dio Sedam Žigova koje je Bog otkrio čovječanstvu.  Pokriva Djecu Izraela te donosi koncept Zajednica Svjetla.  Trokut uperen prema gore jeste Hirearhija Raja Na Zemlji, dok trokut uperen prema dole jeste Duh Božiji koji je u ovoj Hirearhiji.  Drugim riječima, simbol znači da Zajednice Svjetla (ljudi) teže prema gore (trokut prema gore) i Bog seže prema dole (trokut prema dole).  Samo će takve zajednice, osnovane na Bogu, koje prate Vječni Božanstveni Put, napredovati i pomoći u donošenju Božijeg Kraljevstva na zemlji.

Ovo je drugi korak u Vjećnom Božanstvenom Putu.  Prvi korak je buđenje Duhovnih Snaga.
 

Treći Pečat [Krst (), Žrtvovanje, Ne Biti Samo-Centriran]: Ovo je treći simbol u Najvećem Znaku.  To je simbol Žrtvovanja (ne biti samo-centriran).  Nakon buđenja Duhovnih Snaga (Prvi Pečat), usmjeravanjem energija prema kreiranju Zajednica Svjetla (Drugi Pečat), shvatiti ćemo da je snažna Božija zajednica jedino moguća ako su ljudi voljni dati više za Zajednicu nego što uzimaju.  Moramo se naučiti žrtvovati za Zajednicu kako bismo stvorili Zajednice Svjetla.

Ako su svi sebični i žele uzeti više nego što ulože, onda će ta zajednica i društvo biti uništeni.  Ali ako ljudi sudjeluju i pomažu zajednici, ona će napredovati.  Naravno, svako ljudsko biće ima različit kapacitet za požrtvovanje.  To je poruka Trećeg Pečata, Žrtvovanje Svega da bi stvorili Božiju Želju za Zajednicama Svjetla.  To ono što je Hrist učinio.  On je Žrtvovao Sebe Za Njegov Ideal.

Sa ovim Pečatom se ujedinjuju prva tri Pečata u Najvećem Znaku.  To jeste, Mistične Putanje (hinduisti, budisti, itd.), herbreji (jevreji) i kršćani.
 

Četvrti Pečat [Mladi Mjesec (), Predaja i Podčinjenost]: Ovo je Četvrti Simbol u Najvećem Znaku.  To je simbol za Predaju te Podčinjenost Bogu.

Nakon što se žrtvujemo određeno vrijeme i pokušvajući ostvariti Zajednice Svjetla, može se desiti da ne uspijemo.  Možemo uložiti dosta napora a da se ništa ne dogodi.  Ne vidimo nikakve rezultate.  Postajemo frustrirani i/ili depresivni.  Ili možemo uspjeti i početi osjećati da smo veliki jer smo učinili tako dobar posao.  To nam može ushititi veliki ego.  Ovaj korak služi da prevladamo ove dvije zamke (postati depresivan ili egoističan).

Razlog bilo kojem od ovih zbivanja jeste da smo privrženi rezultatima naših radnji.  Tako da kada rezultat nije onakav kakvog smo očekivali, postajemo depresivni, obeshrabreni i nesretni.  Ako je rezultat dobar, postajemo egoistični, te je čovjek upravo iz tog razloga odvojen od Boga.  Tako gubimo Milost.  Ako ipak predamo rezultat Bogu, tada u oba slučaja nismo pod uticajem rezultata.  Tako da predaja znači da pokušavamo izvršiti Njegovu Volju, prateći Vječni Božanstveni Put, ali rezultat prepuštamo Bogu.

Uzvišenije od Predaje jeste Pokoravanje Bogu.  Podčinjenost znači da dopuštamo Bogu da radi i djeluje kroz nas.  Mi smo instrument za Njegova Božanstvena Djela.  U Predaji još uvijek postoji ego koji predaje rezultate Bogu.  U Pokoru, Činitelj je On.  Tu nije uključeno "Ja" – ne postoji Ja, ne postoji ego.  On je Činitelj i tako je i Rezultat Njegov takođe.

Dakle u Vječnom Božanstvenom Putu, mi Meditiramo i pokušavamo probuditi naše Duhovne Snage (Prvi Pečat).  Usmjeravamo dakle energije koje smo pridobili našim probuđenim Duhovnim Snagama prema stvaranju Zajednica Svjetla (Drugi Pečat).  Mi se Žrtvujemo za zajednicu te pokušavamo ne biti samo-centrirani i sebični (Treći Pečat).  I mi se Predajemo i Podčinjavamo Bogu (Četvrti Pečat).

U ovom Pečatu takođe vidimo Ja-Ching simbol.  Ovaj Ja-Ching ipak nije više u horizontalnoj poziciji.  U ovom stadiju je čovjekov duh u potpunosti probuđen.  Biti Predan i Podčinjen Volji Božijoj jeste Najviša Duhovna Realizacija.  U ovom simbolu vidimo i zvijezdu petokraku.  To je simbol za čovjeka koji se proteže prema Bogu (u Molitvi).  Isti simbol naopačke jeste simbol za Đavola (čovjek koji se proteže prema zemlji, prema vanjskom svijetu).  Sa ovim simbolom su svi Mistični Putevi, Herbreji (Jevreji), Krsćansanstvo i Islam objašnjeni!  Svaki od njih su dio Vječnog Božanstvenog Puta.  Postoje tri preostala koraka (religije) unutar Vječnog Božanstvenog Puta i oni su zadnja tri Pečata.
 

Peti Pečat [Devetokraka zvijezda (), Univerzalizam]: Ovo je Peti Pečat u Najvećem Znaku.  To je Simbol Univerzalizma.  Bez shvatanja da je Bog Sve te da je cjelokupan svemir On, postajemo uski u našem pogledu na Svemir.  Možemo (te najvjerovatnije i hoćemo) postati privrženi jednom malo dijelu njega.  Možemo raditi samo na poboljšanju svoje vlastite zajednice, religije, rase, itd.  Univerzalizam je Peti Korak u Vječnom Božanstvenom Putu.  Razbija svu uskoumnost.  Proširuje Svijest da bi obuhvatila sve kao dio Boga.  To je simbol Baha'i Vjere.

Tako je prvi korak (Pečat) buđenje Duhovnih Snaga.  Drugi korak (Pečat) jeste formacija Zajednica SvjetlaTreći Korak (Pečat) jeste Žrtvovanje, ne biti samo-centriran.  Četvrti Korak (Pečat) jeste Predaja i Podčinjenost.  I Peti Korak (Pečat) jeste Univerzalizam, shvatanje da je Bog Sve.  Bilo ko da odvaja jedan dio Svemira od drugog, i/ili unapređuje jedan dio Svemira naspram drugog ne izražava Božiji Duh (koji je Sve, neodvojiv).
 

Šesti Pečat [Odabranici ()]: Ovo je Šesti Pečat u Najvećem Znaku.  Nakon što osoba prođe kroz prvih pet Pečata, ona postaje Odabranik (Dijete Svjetla).  Odabranici su oni koji Meditiraju i probude svoje Duhovne Snage (Prvi Pečat).  Oni usmjeravaju svoju energiju prema Stvaranju Zajednica Svjetla (Drugi Pečat).  Oni će se Žrtvovati (Treći Pečat) prema ovom Cilju (Stvaranju Zajednica Svjetla) i Predati se i Pokoriti Bogu (Četvrti Pečat).  Oni će postati Univerzalisti (Peti Pečat).

Takvi ljudi su istinski oslobođeni svih mana te su Duhovno Napredni.  Oni su probudili svoje Duhovne Snage (ili bar pokušavaju).  Oni rade prema boljem društvu (Zajednice Svjetla).  Oni su voljni da Žrtvuju sve za ovaj Ideal, te su Predani i Pokoreni Bogu (oslobođeni ega).  Oni su Univerzalisti (slobodni od uskoumnosti).  Takvi su Oni koje Bog naziva Moji Odabrani, Djeca Izraela (Djeca Svjetla).  Oni su ti koji će dovesti Njegovo Kravljevstvo na Zemlju.
 

Sedmi Pečat [Čista Svijest ()]: Ovo je Sedmi Pečat, Cilj.  To je Simbol za Čistu Svijest (Biti Jedno sa Bogom, Biti Božanstven).  Ovo nije dostižno kroz same Mistične Putanje te prakse (Meditacija, ritmično pjevanje, itd.).  Dostižno je praćenjem Vječnog Božanstvenog Puta.  Sa Stvaranjem Zajednica Svjetla mi možemo stvoriti okolinu u kojoj mnogi ljudi mogu dostići ovo stanje na najbrži mogući način.

Odabrani su ti koji će omogućiti formiranje Zajednica Svjetla.  Oni će neumorno raditi prema ovom Cilju.  Formacija Zajednica Svjetla jeste Baza za Njegovo Kraljevstvo na Zemlji.  U takvoj okolini (Kraljevsto Nebesko na Zemlji) Spas čovjeka biti će ubrzan te će mnogi dostići Čistu Svijest, Cilj Zivota.  Ovo je simbol Misije Maitreye, Vječnog Božanstvenog Puta.

Čitav Najveći Znak otkriva Sedmi Pečat o kojem se mnogo priča u Bibliji.  Naše Sveto Pismo Najsvetije od Svetih (THOTH), Posljednji Testament, baziran je na Najvećem Znaku.  To je Knjiga na koju se ukazuje u Otkrovljenju (poglavlje 5) kao Knjiga Zapečaćena sa Sedam Pečata!

Kao što primjećujete, Sedam Pečata te Pečat u centru Najvećeg Znaka su isti.  Sedmi Pečat jeste Slika Simbola u Centru.  Simbol u Centru je Simbol za Boga (u Centru Svemira).  Čovjek je Stvoren po Slici Božijoj.  U Sedmom Pečatu (Stanju) smo ponovo u Njegovoj Slici, Jedno.

Zbog toga, ne samo da Najveći Znak objašnjava Put do Čiste Svijesti (Spas), on takođe Ujedinjuje sve Religije na zemlji.  On objašnjava kako je Bog polsao svaki dio Vječnog Božanstvenog Puta čovječanstvu kao jednu Veliku Religiju na zemlji.  Sada On razotkriva čitav put.  Sa ovim su sve Religije na zemlji ujedinjene (one su sve poslane od JEDNOG BOGA).  On takođe pokazuje najbrži način ka Spasenju (Vječni Božanstveni Put).

Ovo je Otkrivljenje u toku kojeg su svi Profeti priželjkivali biti u životu kada bude Otriveno čovječanstvu.  Mi bi se doista trebali Veseliti i biti Zahvalni Bogu što smo živi i što smo Primili Ovo od Najvišeg.

  

Lotustika: Znak za kojeg mnogi vežu loše/pogrešne konotacije.  Većina ljudi poznaju ovaj simbol, ili nešto slično ovome, kao svastiku.  Mi smo primili neka pitanja u vezi ovog znaka.  Pošto je ime svastika korišteno da bi označilo nešto zlo, mi nazivamo ovaj znak Lotustika (kao što je u sredini Širećeg Lotusa).

Da biste znali istinsko značenje svastike, pročitajte knjigu: The Swastika, The Earliest Symbol, and Its Migrations; With Observations On The Migration Of Certain Industries In Prehistoric Times (Svastika, Najraniji Simbol, i njegove Migracije; Sa obzervacijama o migraciji određenih industrija u prahistorijskim vremenima): Thomas Wilson, član uprave, Odjel za prahistorijsku antropologiju, Smithsonian Institution, U. S. National Museum, Washington: Government Printed Office 1896.  Ili pročitaj Budističke, Hinduističke, Američkih starosjedioca i/ili materijale napisane prije drugog svijetskog rata, ili jednostavno potražite o svastici na internetu!  Možete takođe pročitati knjigu Svastika na internetu, koja je digitalizirana verzija gore spomenute knjige.

U svakom slučaju, naša upotreba ovog simbola nema nikakve veze sa Nacistima i njihovom ideologijom.  Svakako vjerujemo da je Bog Sve i da ne možete odvojiti nijedan dio Njega/Nje/Toga od bilo kojeg drugog.  Tako da nijedan racizam i/ili odvojenost među ljudima nije moguća.  Jedinu stvar koju mi mrzimo jeste Ego (ignorancija/neupućenost/neznanje)!

  

Do našeg Svetog Pisma i dubinskog podučavanja!

Maitreyina Treća i Konačna Deklaracija

Najveći Znak animiran
I objašnjenje kako je formiran!


Meditiraj o Najvećem Znaku (Jezero efekat)!
Meditiraj o Najvećem Znaku (Jezero efekat, manji format; stane na vaš ekran)!
Meditiraj o Najvećem Znaku (Kapajuća voda)!
Meditiraj o Najvećem Znaku (Ubliži i udalji)!
Meditiraj o Najvećem Znaku (Igraj Najveći Znak slagalicu)!
Meditiraj o Najvećem Znaku (Kao prozor na snježni dan)!
Meditiraj o Najvećem Znaku (Slaveći Najveći Znak)!
 


 
   Home
  Homes
  FAQs
   Site Map
  Buy, etc.