GS-Anim-small
  
Teachings
 
 
Mission 1page
1111-1  1111-main1  1111-1
 
Meditate-graph
 
Goal of life is...
News Newsbrief Broadcasting Feast Downloads
Introduction
Prophecies
Literature
More Info.
Contacts
Join Us
   

Basisen av Maitreyas Lære

Vår lære i sin mest grunnleggende og forenklede form!


klikk på de forskjellige deler av Det Største Tegn for å lære mer om de enkelte stegene

Det Største Tegn
(Shrii Shrii Para Maha Yantra)
www.maitreya.org

Det Første Segl [I-Ching (), Vekkelsen av de spirituelle krefter]: er betegnelsen på Seglet til Vekkelsen av de spirituelle krefter.  Det henviser til alle Mystiske Stier og religioner på jorden.  Disse inkluderer: Hinduisme, Buddhisme, Kabbala, Sufisme, Kristne Helgener og enhver annen sti som har sitt Mål i en direkte Opplevelse med Gud (å Kjenne Seg Selv er å Kjenne Gud, Vær Stille og Vit at Jeg Er Gud).

I-Ching () blir også kalt for Yin og Yang-tegnet.  De to delene med forskjellige farger (hvitt og blått) representer to tilstander i universet, kjent som positiv og negativ, hannkjønn og hunnkjønn, kaldt og varmt, osv.  I vår gjengivelse av dette symbolet har vi også et oransje/rødt midtpunkt.  Det symboliserer begynnelse.  Fargen oransje/rød står for energi, bevegelse, skapelse, osv.

I-Ching-symbolet forekommer tre ganger i Det Største Tegn.  Det ene i selve sentrum er symbolet på begynnelsen av Skapelsen (Begynnelsen).  Det nederste er begynnelsen på ens spirituelle reise.  Dette I-Ching er det Første Segl i Det Største Tegn.  Det er det eneste som ligger i en horisontal stilling.  Alt som ligger i en horisontal stilling betyr: ER IKKE VEKKET (sovende).  Når vi vil sove, legger vi oss ned (blir horisontale).  De andre to I-Ching'er har vertikale stillinger, og står for vekket.
 

Det Andre Segl [Davidstjernen, Salomons Tegn (), Fellesskap Av Lys]: Dette er det Andre Segl i Det Største Tegn.  Det symboliserer Hebreernes lære og historie (Det Gamle Testament).  Det gjennomgående tema i Det Gamle Testament (GT) er at Gud prøver å velge et fellesskap (Israels barn) som aksepterer Ham som Deres Gud og vil Adlyde Hans Bud.  Derfor er det Andre Segl relatert til Fellesskapene, som har sitt utgangspunkt i Gud og følger den Evige Guddommelige Sti (Det Største Tegn).

Så GT er også en del av de Syv Segl, som Gud har Åpenbart ovenfor menneskeheten.  Det omfatter Israels barn og frembringer konseptet av Fellesskap Av Lys.  Den ene trekanten i Det Andre Segl som peker oppover, er Himmelrikets Hierarki På Jorden, og den andre, som peker nedover, er Guds Ånd, som er i dette Hierarki.  Med andre ord, dette symbol står for Fellesskap Av Lys (menneskelig) som strekker seg oppover (trekant oppover), og Gud strekker seg nedover (trekant nedover).  Kun slike fellesskap, basert på Gud og som følger den Evige Guddommelige Sti, vil kunne ha fremgang og hjelpe til å frembringe Guds Rike på jorden.

Dette er det andre trinnet i den Evige Guddommelige Sti.  Det første trinnet er vekkelsen av de Spirituelle Krefter.
 

Det Tredje Segl [Kors (), Ofring, Ikke Være Egosentrisk]: Dette er det Tredje Symbol i Det Største Tegn.  Det er symbolet på Ofring (ikke å være egosentrisk).  Etter vekkelsen av de Spirituelle Krefter (Første Segl) og ved å rette våre energier mot opprettelsen av Fellesskapene Av Lys (Andre Segl), innser vi at et Guddommelig fellesskap kun er mulig dersom mennesker er villige til å gi mer til Fellesskapet enn de tar.  Vi blir nødt til å lære å ofre for Fellesskapet for å kunne skape Fellesskap Av Lys.

Hvis alle er selviske og vil ha mer enn hva de gir, vil dette bli fellesskapets og samfunnets undergang.  Men dersom folk tar del i og hjelper fellesskapet, så vil det ha fremgang.  Selvfølgelig har hvert individ forskjellig kapasitet til å ofre.  Dette er det Tredje Segls Budskap, å Ofre Alt for å skape Fellesskap Av Lys, slik Gud ønsker det.  Det er det som Kristus gjorde.  Han Ofret Seg Selv For Hans Ideal.

Med dette Seglet er de første tre Seglene i Det Største Tegn forent, nemlig Mystiske Stier (Hinduer, Buddhister, etc.), Hebreere (Jøder) og Kristne.
 

Det Fjerde Segl [Halvmånen (), Overgivelse og Underkastelse]: Dette er det Fjerde Symbol i Det Største Tegn.  Det er symbolet for Overgivelse og Underkastelse til Gud.

Selv etter at vi har ofret oss og forsøkt å skape Fellesskap Av Lys i en viss tid, kan det hende at vi ikke lykkes.  Kanskje har vi brukt mye energi, men uten at det skjer noe merkbar fremgang.  Vi ser ingen resultat.  Vi blir frustrert og/eller depressive.  Eller kanskje lykkes vi og vi begynner å føle at vi er fantastiske fordi vi har gjort et så godt arbeid.  Vi føler oss kanskje oppstemte med et stort ego.  Dette trinnet er å overkomme disse to fallgruver (enten å bli depressive eller egosentriske).

Grunnen til begge disse hendelser er at vi er personlig knyttet til resultatet av våre handlinger.  På grunn av dette, når resultatet ikke blir slik som forventet, så blir vi nedtrykte, motløse og ulykkelige.  Hvis resultatet er godt, blir vi egoistiske, hvilket er selve grunnen til at mennesket er adskilt fra Gud.  Slik Mister vi Nåden.  Men hvis vi overgir resultatet til Gud, uansett utfall, vil vi ikke være påvirket av resultatet.  Overgivelse betyr, derfor, at vi forsøker å gjøre Hans Vilje, følger den Evige Guddommelige Sti, men resultatet overlater vi til Gud.

Større enn Overgivelse er det å Underkaste seg Gud.  Å Underkaste seg betyr at vi lar Gud gjøre arbeidet gjennom oss.  Vi er et instrument for Hans Guddommelige Handlinger.  Ved å Overgi seg er det fremdeles et ego som Overgir Resultatet til Gud.  Ved Underkastelse er det Han som Utfører.  Der er det ikke noe "jeg" involvert -- ingen jeg, ingen ego.  Han er den som Utfører, og derfor er Resultatet også Hans.

Altså, i den Evige Guddommelige Sti, Mediterer vi og forsøker å vekke våre Spirituelle Krefter (Det Første Segl).  Vi retter energiene, som vi har fått ved å vekke våre Spirituelle Krefter, mot Skapelsen av Fellesskapene Av Lys (Det Andre Segl).  Vi Ofrer oss for fellesskapet og forsøker ikke å være selvsentrerte og egoistiske (Det Tredje Segl).  Og vi Overgir og Underkaster oss Gud (Det Fjerde Segl).

I dette Seglet ser vi også I-Ching-symbolet.  Men denne I-Ching er, riktignok, ikke lenger horisontal.  På dette stadiet er menneskets ånd fullstendig vekket.  Å være Overgitt og Underkastet Guds vilje er den Høyeste Spirituelle Realisering.  I dette symbol ser vi også en femarmet stjerne.  Det er symbolet på at mennesket strekker seg opp mot Gud (i Bønn).  Det samme symbolet opp-ned er symbolet for Djevelen (mennesket strekker seg nedad mot jorden, den ytre verden).  Med dette symbol er alle Mystiske Stier, Hebreere (Jødedom), Kristendom og Islam blitt forklart!  Hver av de er en del av den Evige Guddommelige Sti.  Det finnes ytterligere tre trinn (religioner) i den Evige Guddommelige Sti, som er de tre siste Segl.
 

Det Femte Segl [Den Niarmede Stjerne (), Universalisme]: Dette er det Femte Segl i Det Største Tegn.  Det er Symbolet på Universalisme.  Uten å innse at Gud er Alt, og at hele universet er Ham, vil vi få et snevert syn på Universet.  Vi kan (og sannsynligvis vil) bli knyttet til en liten del av det.  Vi ender kanskje opp med å arbeide kun for forbedring av vårt eget fellesskap, vår religion, rase, osv.  Universalisme er det Femte Trinn i den Evige Guddommelige Sti.  Det tilintetgjør all sneversynthet i sinnet.  Det utvider Bevisstheten til å inkludere alt som en del av Gud.  Det er symbolet på Baha'i Troen.

Så det Første Trinn (Segl) er å vekke de Spirituelle Krefter.  Det Andre Trinn (Segl) er opprettelsen av Fellesskap Av Lys.  Det Tredje Trinn (Segl) er Ofring, ikke å være egosentrisk.  Det Fjerde Trinn (Segl) er å Overgi og Underkaste seg Gud.  Og det Femte Trinn (Segl) er Universalisme, å innse at Gud er Alt.  Den som adskiller en del av Universet fra en annen, og/eller foretrekker én del fremfor en annen, gir ikke uttrykk for Guds Ånd (som er Alt, udelelig).
 

Det Sjette Segl [De Utvalgte ()]: Dette er det Sjette Segl i Det Største Tegn.  Etter at en person har gått gjennom de første fem Segl, vil han bli en Utvalgt (Barn av Lys).  De Utvalgte er de som Mediterer og vekker sine Spirituelle Krefter (Det Første Segl).  De retter sin energi mot Skapelse av Fellesskap Av Lys (Det Andre Segl).  De vil Ofre seg (Det Tredje Segl) for å oppnå dette Mål (Skapelse av Fellesskap Av Lys) og vil Overgi og Underkaste seg Gud (Det Fjerde Segl).  De vil bli Universalister (Det Femte Segl).

Slike mennesker er virkelig frie for enhver form for umoralskhet og er Spirituelt Avanserte.  De har vekket sine Spirituelle Krefter (de forsøker i det minste).  De arbeider for et bedre samfunn (Fellesskap Av Lys).  De er villige til å Ofre alt for dette Ideal og har Overgitt og Underkastet seg Gud (fri fra ego).  De er Universalister (uten trangsynthet).  Det er De som Gud kaller Mine Utvalgte, Barn Av Israel (Barna Av Lys).  Det er De som vil frembringe Hans Rike På Jorden.
 

Det Syvende Segl [Ren Bevissthet ()]: Dette er det Syvende Segl, Målet.  Det er Symbolet for Ren Bevissthet (Å Være Ett Med Gud, Å Være Guddommelig).  Dette er ikke oppnåelig ved å følge kun Mystiske Stier og øvelser (Meditasjon, chanting, osv.).  Det er oppnåelig ved å følge den Evige Guddommelige Sti.  Ved Skapelse av Fellesskapene Av Lys kan vi skape et klima der mange mennesker kan oppnå dette stadiet hurtigst mulig.

Det er de Utvalgte som vil gjøre opprettelsen av Fellesskapene Av Lys mulig.  De vil arbeide utrøttelig mot dette Mål.  Opprettelse av Fellesskapene Av Lys er Fundamentet for Hans Rike På Jorden.  Det er i slike omgivelser (Himmelrike På Jorden) Frelsen av mennesket vil bli fremskyndet og mange vil oppnå Ren Bevissthet, Livets Mål.  Dette er symbolet for Misjonen til Maitreya, Evige Guddommelige Sti.

Hele Det Største Tegn Åpenbarer det Syvende Segl som er rikelig omtalt i Bibelen.  Vår Hellige Skrift Det Helligste Av De Hellige (THOTH), Det Siste Testament [The Holiest Of The Holies (THOTH), The Last Testament] er basert på Det Største Tegn.  Det er den Boken i Åpenbaringen (kapittel 5) som det refereres til som den Boken som er Forseglet med Syv Segl!

Som du bemerker deg, er det Syvende Segl og Seglet i sentrum av Det Største Tegn det samme.  Det Syvende Segl Gjenspeiler Symbolet i Midten.  Symbolet i Midten er Symbolet for Gud (i Sentrum av Universet).  Mennesket er Skapt i Guds Bilde.  Det er i det Syvende Segl (Tilstand), at vi igjen er i Hans Bilde, Ett.

Dermed forklarer Det Største Tegn ikke bare en Sti til Ren Bevissthet (Frelse), det Forener også alle Religioner på jorden.  Det forklarer hvordan Gud sendte hver del av den Evige Guddommelige Sti til menneskeheten som en Stor Religion på jorden.  Nå åpenbarer Han hele stien.  Med dette er alle Religioner på jorden Forent (de er alle sendt av ÉN GUD).  Han viser også den hurtigste vei til Frelse (Evig Guddommelig Sti).

Dette er Åpenbaringen som alle Profeter lengtet etter å få oppleve, å være i live når det ble Åpenbart for menneskeheten.  Vi burde sannelig Fryde oss og være Gud Takknemlig, at vi er i live og har Mottatt Dette Fra den Aller Høyeste.

  

Lotustica: Tegnet som mange kanskje tillegger dårlig/feilaktig betydning, og som for mange har negative konnotasjoner i seg.  De fleste kjenner dette symbolet, eller noe lignende, som svastika.  Vi har mottatt noen spørsmål knyttet til dette tegnet.  Siden navnet svastika har vært brukt til å bety noe ondt, kaller vi dette tegnet for Lotustica (da det befinner seg i midten av den Ekspanderende Lotus).

For å kjenne til den sanne betydningen av svastikaen, les følgende bøker: The Swastika, The Earliest Symbol, and Its Migrations; With Observations On The Migration Of Certain Industries In Prehistoric Times: Thomas Wilson, Curator, Department of Prehistoric Anthropology, Smithsonian Institution, U. S. National Museum, Washington: Government Printed Office 1896.  Eller les buddhistiske, hinduistiske, indianske og/eller materialer skrevet før den andre verdenskrig, eller søk ganske enkelt etter svastika på internettet!  Du kan også lese the book Swastika, som er den digitaliserte versjonen av den førstnevnte boken i begynnelsen av dette avsnittet (The Swastika, The Earliest Symbol, ...).

Uansett, vårt bruk av dette symbolet har ingenting med nazister og deres ideologi å gjøre.  Vi tror sannelig at Gud er Alt, og du kan ikke skille noen av delene av Han/Henne/Det fra en annen del.  Dermed er ingen rasisme og/eller separasjon mellom mennesker mulig.  Det eneste vi forakter er Ego (Uvitenhet)!

  

Til våre Skrifter og fordypende lære!

Maitreyas Tredje og Endelige Erklæring!

Det Største Tegn animert
Og forklaring på hvordan det har blitt formet!


Meditér om Det Største Tegn (Innsjøeffekten)!
Meditér om Det Største Tegn (Innsjøeffekten, mindre; tilpasset din skjerm)!
Meditér om Det Største Tegn (Dryppende vann)!
Meditér om Det Største Tegn (Zoom inn og ut)!
Meditér om Det Største Tegn (Spill puslespillet 'Det Største Tegn')!
Meditér om Det Største Tegn (Som et vindu på en snøhvit dag)!
Meditér om Det Største Tegn (Feiring av Det Sørste Tegn)!
 


 
   Home
  Homes
  FAQs
   Site Map
  Buy, etc.