GS-Anim-small
  
Teachings
 
 
Mission 1page
1111-1  1111-main1  1111-1
 
Meditate-graph
 
Goal of life is...
News Newsbrief Broadcasting Feast Downloads
Introduction
Prophecies
Literature
More Info.
Contacts
Join Us
   

Fundamentet af vore Lærdomme
Vore Lærdomme i deres mest grundlæggende og forenklede form!


Klik på forskellige dele af Det Største Tegn for at lære mere

Det Største Tegn
(Shrii Shrii Para Maha Yantra)
www.maitreya.org

Dette første tegn, [I-Ching (), Vækkelsen af de spirituelle kræfter]: kaldes Seglet af Vækkelsen af de spirituelle kræfter.  Det henviser til alle Mystiske Stier og religioner på jorden.  De inkluderer: Hinduisme, Buddhisme, Kabala, Sufisme, Kristne Helgener og enhver anden sti, som har Målet at have en direkte Oplevelse med Gud (at Kende Sig Selv er at Kende Gud, Vær Stille og Vid at Jeg Er Gud).

I-Ching (): Det er også kaldet Yin og Yang-tegnet.  De to dele med forskellige farver (hvidt og blåt) er to tilstande i det universelle, kendt som positiv og negativ, hankøn og hunkøn, kold og varm, osv.  I vores tegning af dette symbol har vi også et orange/rødt center.  Det er symbolet på begyndelse.  Farven orange/rød står for energi, bevægelse, skabelse, osv.

Der er tre I-Ching'er i Det Største Tegn.  Det ene i centrum er symbolet på begyndelse af Skabelsen (Begyndelsen).  Det nederste er begyndelse på éns spirituelle rejse.  Dette I-Ching forneden er det Første Segl i Det Største Tegn.  Det er det eneste, der ligger i en horisontal position.  Det som ligger i en horisontal position betyder: ER IKKE VÆKKET (sovende).  Når vi vil sove, så ligger vi os ned (bliver horisontale).  De andre to I-Ching'er har vertikale positioner i betydningen: vækket.
 

Det Andet Segl [Davids Stjernen, Solomons Tegn (), Fællesskaber Af Lys]: Dette er det Andet Segl i Det Største Tegn.  Det symboliserer Hebræernes lærdomme og historie (Det Gamle Testamente).  Hele temaet af det Gamle Testamente (GT) er, at Gud prøver at vælge et fællesskab (Israels børn), som accepterer Ham som Deres Gud og vil Adlyde Hans Lov.  Derfor er det Andet Segl relateret til Fællesskaberne, som er funderet på Gud og følger den Evige Guddommelige Sti (Det Største Tegn).

Så GT er også en del af de Syv Segl, som Gud har Åbenbaret for menneskeheden.  Det omfatter Israels børn og frembringer konceptet af Fællesskaber Af Lys.  Den opadvendte trekant er Himmerigets Hierarki På Jorden, og den nedadvendte trekant er Guds Ånd, som er i dette Hierarki.  Med andre ord dette symbol betyder Fællesskaber Af Lys (menneskelig) som rækker opad (upadvendte trekant), og Gud rækker nedad (nedadvendte trekant).  Kun sådanne fællesskaber baseret på Gud, som følger den Evige Guddommelige Sti, vil have fremgang og hjælpe med at frembringe Guds Rige på jorden.

Dette er det andet trin i den Evige Guddommelige Sti.  The første trin er at vække de Spirituelle Kræfter.
 

Det Tredje Segl [Kors (), Ofring, Ikke Være Egocentrisk]: Dette er det Tredje Symbol i Det Største Tegn.  Det er symbolet på Ofring (ikke at være egocentrisk).  Efter vækkelsen af de Spirituelle Kræfter (Første Segl) og efter at vores energier rettes mod skabelsen af Fællesskaber Af Lys (Andet Segl), så indser vi, at et Guddommeligt fællesskab kun er muligt, hvis folk er villige til at give mere til Fællesskabet, end de tager.  Vi bliver nødt til at lære at ofre for Fællesskabet, hvis Fællesskaber Af Lys skal skabes.

Hvis alle er selviske og vil have mere end de giver, så vil det fællesskab og samfund blive ødelagt.  Men hvis folk deltager og hjælper fællesskabet, så vil det have fremgang.  Selvfølgelig har hvert individ forskellig kapacitet til at ofre.  Dette er det Tredje Segls Budskab, at Ofre Alt for at skabe Fællesskaber Af Lys, som Gud ønsker det.  Det er, hvad Kristus gjorde.  Han Ofrede Sig Selv For Hans Ideal.

Med dette Segl bliver de tre første Segl i Det Største Tegn forenet.  De er Mystiske Stier (Hinduer, Buddhister, etc.), Hebræere (Jøder) og Kristne.
 

Det Fjerde Segl [Halvmånen (), Overgivelse og Underkastelse]: Dette er det Fjerde Symbol i Det Største Tegn.  Det er symbolet for Overgivelse og Underkastelse for Gud.

Efter at vi har ofret i et stykke tid og prøvet at skabe Fællesskaber Af Lys, lykkedes det måske ikke.  Måske har vi arbejdet meget med det, og intet sker.  Vi ser ingen resultat.  Vi bliver frustrerede og/eller depressive.  Eller måske lykkes det og vi begynder at føle, at vi er fantastiske, fordi vi har gjort så godt et arbejde.  Vi føler os måske opstemte med et stort ego.  Dette trin er at overvinde disse to faldgruber (enten at blive depressive eller egocentriske).

Grunden til begge disse hændelser er, at vi er knyttet til resultatet af vore handlinger.  Så når resultatet ikke bliver, som vi forventer, så bliver vi nedtrykte, modløse og ulykkelige.  Hvis resultatet er godt, bliver vi egoistiske, hvilket er selve grunden til, at mennesket er adskilt fra Gud.  Så Taber vi Nåden.  Men hvis vi overgiver resultatet til Gud, hvad end udfaldet, vil vi ikke være påvirket af resultatet.  Overgivelse betyder altså, at vi forsøger at gøre Hans Vilje, Følger den Evige Guddommelige Sti, men resultatet overlader vi til Gud.

Større betydning end Overgivelse har det at Underkaste sig Gud.  At Underkaste sig betyder, at vi lader Gud gøre arbejdet igennem os.  Vi er et instrument for Hans Guddommelige Handlinger.  Ved at Overgive sig er der stadig et ego, som Overgiver Resultatet til Gud.  Ved Underkastelse er det Ham, der Udfører.  Der er ikke noget "jeg" involveret - - ingen jeg, ingen ego.  Han er den, der Udfører, og derfor er Resultatet også Hans.

Så i den Evige Guddommelige Sti Mediterer vi og forsøger at vække vore Spirituelle Kræfter (Det Første Segl).  Vi retter de energier, vi har fået ved at vække vore Spirituelle Kræfter, mod Skabelsen af Fællesskaberne Af Lys (Andet Segl).  Vi Ofrer for fællesskabet og prøver ikke at være selvcentrerede og egoistiske (Det Tredje Segl).  Og vi Overgiver og Underkaster os Gud (Fjerde Segl).

I dette Segl ser vi også I-Ching-symbolet.  Men denne I-Ching er ikke længere horisontal.  På dette stadie er menneskets ånd helt vækket.  At være Overgivet og Underkastet Guds vilje er den Højeste Spirituelle Erkendelse.  I dette symbol ser vi også en fempunktet stjerne.  Det er symbolet på at mennesket rækker op mod Gud (i Bøn).  Det samme symbol omvendt er symbolet for Djævelen (mennesket rækker nedad mod jorden, den ydre verden).  Med dette symbol er alle Mystiske Stier Hebræere (Jøder), Kristne og Islam blevet forklaret!  De er hver en del af den Evige Guddommelige Sti.  Der er yderligere tre trin (religionger) i den Evige Guddommelige Sti, som er de tre sidste Segl.
 

Det Femte Segl [Den Niarmede Stjerne (), Universalisme]: Dette er det Femte Segl i Det Største Tegn.  Det er Symbolet på Universalisme.  Uden at indse at Gud er Alt, og at Hele universet er Ham, vil vi blive snævre i vort syn på Universet.  Vi kan (og vil måske) blive knyttet til en lille del af det.  Vi arbejder måske kun for forbedring af vores egen fællesskab, religion, race, osv.  Universalisme er det Femte Trin i den Evige Guddommelig Sti.  Det vil tilintetgøre al sindets snævertsynethed.  Det udvider Bevidstheden til at indeholde alt som en del af Gud.  Det er symbolet på Baha'i Troen.

Så det første trin (Segl) er at vække de Spirituelle Kræfter.  Det Andet trin (Segl) er at oprettelse af Fællesskaber Af Lys.  Det Tredje Trin (Segl) er Ofring, ikke at være egocentrisk.  Det Fjerde Trin (Segl) er at Overgive og Underkaste sig Gud.  Og det Femte Trin (Segl) er Universalisme, at indse at Gud er Alt.  Hvem der adskiller en del af Universet fra en anden, og/eller foretrækker en del fremfor en anden, udtrykker ikke Guds Ånd (som er Alt, udeleligt).
 

Det Sjette Segl [De Udvalgte ()]: Dette er det Sjette Segl i Det Største Tegn.  Efter at en person går igennem de første fem Segl, vil han blive en Udvalgt (Barn af Lys).  Udvalgte er dem, der Mediterer og vækker deres Spirituelle Kræfter (Det Første Segl).  De retter deres energi mod Skabelse af Fællesskaber af Lys (Det Andet Segl).  De vil Ofre (Det Tredje Segl) for at opnå dette Mål (Skabelse af Fællesskaber Af Lys) og vil Overgive og Underkaste sig God (Det Fjerde Segl).  De vil blive Universalister (Det Femte Segl).

Sådanne folk er virkelig frie for al umoralitet og er Spirituelt Avancerede.  De har vækket deres Spirituelle Kræfter (de forsøger i det mindste).  De arbejder for et bedre samfund (Fællesskaber Af Lys).  De er villige til at Ofre alt for dette Ideal og Overgiver og Underkaster sig Gud (ingen ego).  De er Universalister (uden snævertsynethed).  De er Dem, Gud kalder Mine Udvalgte, Børn Af Israel (Børnene Af Lys).  Det er Dem, som vil frembringe Hans Rige På Jorden.
 

Det Syvende Segl [Ren Bevidsthed ()]: Dette er det Syvende Segl, Målet.  Det er Symbolet for Ren Bevidsthed (At Være Et Med Gud, At Være Guddommelig).  Det er ikke opnåeligt ved kun at følge Mystiske Stier og øvelser (Meditation, chante, osv.).  Det er opnåeligt ved at følge den Evige Guddommelige Sti.  Ved Skabelse af Fællesskaberne Af Lys kan vi skabe et klima, hvor mange folk kan opnå dette stadie hurtigst muligt.

Det er de Udvalgte, som vil gøre dannelsen af Fællesskaberne Af Lys mulig.  De vil arbejde utrætteligt mod dette Mål.  Dannelsen af Fællesskaberne Af Lys er Fundamentet for Hans Rige På Jorden.  Det er i et sådant klima (Himmerige På Jorden), at Frelsen af mennesket vil blive accelereret, og mange vil opnå Ren Bevidsthed, Livets Mål.  Det er symbolet for Maitreya-Missionen, Evige Guddommelige Sti.

Hele Det Største Tegn Åbenbarer det Syvende Segl, som der tales så meget om i Biblen.  Vor Hellige Skrift "The Holiest Of The Holies (THOTH), Det Sidste Testament," er baseret på Det Største Tegn.  Det er Bogen i Biblen, som refereres til som den Forseglede Bog med De Syv Segl!

Som du bemærker, er det Syvende Segl og Seglet i centrum af Det Største Tegn det samme.  Det Syvende Segl er i Billedet af Symbolet i Midten.  Symbolet i Midten er Symbolet for Gud (i Centrum af Universet).  Mennesket er Skabt i Guds Billede.  Det er i det Syvende Segl (Tilstand), at vi atter er i Hans Billede, Et.

Derfor forklarer Det Største Tegn ikke alene en Sti til Ren Bevidsthed (Frelse), det Forener også alle Religioner på jorden.  Det forklarer, hvordan Gud sendte hver del af den Evige Guddommelige Sti til menneskeheden som en Stor Religion på jorden.  Nu Åbenbarer han hele Stien.  Med denne er alle Religioner på jorden Forenede (de er alle sendt af EN GUD).  Han viser også den hurtigste vej til Frelse (Evig Guddommelig Sti).

Dette er Åbenbaringen, alle Profeter længtes efter at opleve, når det ville blive Åbenbaret for menneskeheden.  Vi skulle sandelig Glæde os og være Gud Taknemmelig, at vi er i live og har Modtaget Dette Fra den Allerhøjeste.

  

Lotustica: Tegnet, som mange måske føler, har en dårlig/forkert medbetydning i sig.  De fleste kender dette symbol, eller noget lignende, som Swastika.  Vi har modtaget nogle spørgsmål om dette Tegn.  Da den samme Swastika har været brugt til at betyde noget Ondt, kalder vi dette Tegn Lotustica (da det befinder sig i midten af den ekspanderende Lotus).

For at lære den sande betydning af Swastikaen læs: The Swastika, The Earliest Symbol, and It's Migrations; With Observations On The Migration Of Certain Industries In Prehistoric Times: Thomas Wilson, Curator, Department of Prehistoric Anthropology, Smithsonian Institution, U. S. National Museum, Washington: Government Printed Office 1896.  Eller læs: Buddhistiske, Hinduistiske, Indianske og/eller materialer skrevet før Anden Verdenskrig, eller søg ganske enkelt efter Swastika på Internettet!  Du kan også læse the book Swastika, som er den digitaliserede version af den først nævnte bog i begyndelse af denne paragraf (The Swastika, The Earliest Symbol, ...).

Hvorom alt er, så har vores brug af dette symbol intet med nazister og deres ideologi at gøre.  Sandelig tror vi, at Gud er Alt, og du kan ikke adskille nogen del af Ham/Hende/Det fra nogen anden del.  Så ingen racisme og/eller separation mellem mennesker er muligt.  Det eneste, vi hader, er Ego (Uvidenhed)!

  

To our Scripture and teaching in depth!

Maitreya's Third and Final Declaration

The Greatest Sign animated  
And explanation of how it has been formed!


Meditate On The Greatest Sign (The lake effect)!
Meditate On The Greatest Sign (The lake effect smaller; fits into your screen)!
Meditate On The Greatest Sign (Dripping waters)!
Meditate On The Greatest Sign (Zoom in and out)!
Meditate On The Greatest Sign (Play The Greatest Sign Puzzle)!
Meditate On The Greatest Sign (As a window in a snowy day)!
Meditate On The Greatest Sign (Celebrating The Greatest Sign)!
 


 
   Home
  Homes
  FAQs
   Site Map
  Buy, etc.