Bog Te Poziva
(Posljednji Poziv)
2.mart, 2007

Kao to je Profet Nuh u svoje vrijeme upozorio ljude o nadolazeoj poplavi, a profet Junus upozorio stanovnike Ninive o predstojeoj propasti njihovog grada, ovo je upozorenje od Boijeg profeta (Maitreje) ovjeanstvu o neposrednim katastrofama koje su predviene da e doi na kraju vremena!

U Nuhovo vrijeme, ljudi nisu posluali upozorenje poslanika, i oni su snosili posljedice svojih odluka. Za vrijeme Junusa, ljudi su posluali upozorenje, i katastrofa koja je predviena da e im se desiti je bila zaustavljena!

Ovo je Boiji nain. On sigurno daje ovjeanstvu mnotvo upozorenja i mogunost da se sprijei katastrofa koja im dolazi, koja jeste rezultat njihovih vlastitih radnji (ii protiv Zakona svemira). Bog ponovno alje ovo pismo tebi (ovjeanstvu) kao upozorenje za nae doba. Ono je napisano voama, onima koji imaju uticaja, ili bilo kome ko je zainteresovan da obrati posebnu panju te pomogne da se sprijee dogaaji koji su predvieni da e doi. Nadamo se, kao to su ljudi za vrijeme Junusa posluali poslanika, da e i ovaj put ovjeanstvo obratiti panju na ovaj poziv i sa time sprijeiti predskazivane katastrofe u ovom konanom asu. Izbor je tvoj!

Ovi periodi katastrofa imaju svrhu proienja ovjeanstva te da ih izvedu na put ka Bogu. Ovi periodi proienja su jo intenzivniji u vrijeme manifestacije Velikih Profeta. Ovi Veliki Profeti su najavljivani te se proricalo da dolaze, a oni dolaze sa jasnim znamenjem kao Odabrani Poslanici. Oni su osnivai glavnih religija na zemlji. U prolosti ovi Profeti su slali upozorenja ovjeanstvu i pozivali ih da se vrate Bogu. Poslanik Muhamed i Bahaullah su slali pisma voama svijeta da ih uine svijesnima da je novi Poslanik od Boga na zemlji. Ovo pismo vas takoer obavijetava o tome da je Bog poslao novog poslanika i otkrivenje ovjeku, otkrivenje koje je On je obeao (prorekao) da e doi na kraju vremena!

Posljednjih 12000 godina, Bog je slao profete te Velike Manifestacije ovjeanstvu sa definitivnim Planom, Plan koji je bio skriven od svih, ak i od Velikih Profeta kao to je Profet Daniel (Daniel 12:9). Ono to e se desiti u posljednjem vremenu je predvieno da e biti uasno i grozno. Ovo pismo te informie o tome da smo u Finalnoj Fazi (posljednjem vremenu). Postoji definitivna Logika iza ljudske (h)istorije. Svakako je (H)Istorija (Njegova Istorija, na engl. His Story) voena do ove take i sada je vrijeme za ovjeanstvo da zna ta je to. Misterija je sada otkrivena!

Sama baza ovog finalnog Otkrivenja, obdanjuje da svaka velika religija na zemlji ima posebnu poruku. Samo ukoliko ove odvojene poruke shvatimo i posloimo zajedno, put do Boga i Kraljevstva na zemlji e se razotkriti. Ovaj put se zove "Vjeni Boiji Put". Dakle, ne samo da se glavne religije na zemlji ne suprotstavljaju jedna drugoj, one su ustvari komplementarne. udo ovog Otkrivenja je ova zapanjujua poruka o ujedinjenju Boijih Otrivenja!

Ovo je posljednje Otkrivenje ovjeku, tako da je ovaj Poziv posljednji Poziv Boga ovjeanstvu! Ovaj Posljednji Poziv je svima, da se okupe i Ujedine pod Njegovom Zastavom Istine i jedinstva: da zaista postoji samo jedan Bog i da su sve religije od Njega. Nema razdvajanja meu religijama, i postoji samo jedan Bog za cijelo ovjeanstvo. Shvatanje kako je svaka od svjetskih religija dola u savrenom redosljedu, i kako svaka ima vanu ulogu (poruku) za ovjeanstvo se sada razotkriva ovjeku.

Sve ovo je uinjeno kako bi ovjek saznao da postoji svrha ove kreacije te da je nain da ispuni tu svrhu Vjeni Boanstveni Put. Praenjem Vjenog Boanstvenog Puta, Zajednice Svjetla se mogu stvarati, a Zajednice Svjetla su osnova za Kraljevstvo Boije na Zemlji.

Ovo je poziv tebi da doe i da se pridrui meni (Maitreji) kao poslaniku Boijem sa novim razumijevanjem Bojieg Djela. Bog je Prorekao i Obeao mnoge stvari kroz cijelokupnu povijest, i On ih je Ispunio, kao to je objanjeno u ovom Otkrivenju. On je takoer prorekao dolazak ovog Otkrivenja na kraju vremena, koje e pojasniti sve zabune te otkriva Misteriju Boga, kao Njegovo Posljednje Otkrivenje:

Otkrivenje 10:7

Nego - u dane kad se oglasi sedmi aneo, im zatrubi, dovrit e se otajstvo Boje kao to on to navijesti slugama svojim prorocima.

Jeruzalemska Biblija

Doista, ovo je sedmi Aneo koji te zove. Prepoznaj ovo i pridrui mi se, ili se odupri i posljedice otpora e biti ono to je Bog predvidio da e doi na kraju vremena. Ukoliko ovjek ne bude odgovorio na ovaj poziv, kao to nisu sluali ni Nuha, nema izlaza, i sudbina ovjeka je ve postavljena!

Bog je takoer otkrio:

Otkrivenje 5:5

A jedan od starjeina ree: "Ne plai! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on e otvoriti knjigu i sedam peata njezinih.

Jeruzalemska Biblija

Zaista je ovo Otkriva Sedam Peata koji te zove, Lav iz plemena Judina, Korijena Davidovog, Maitreja, koji je ujedno i Sayyed (iz loze profeta Muhameda). Moda ne vjeruje ovim tvrdnjama u ovom asu, ali proitaj Otkrivenje i Svjedodbe (povjerenstvo) koje je Bog dao, pa e vjerovati.

Predvieno je da e, nakon otvaranja Sedam Peata, to jeste ovo Otkrivenje, doi do perioda utnje ili pauze (ansa za ovjeanstvo da se odazove ovom Pozivu), a zatim dolazi dan kada e Babilon Veliki (egoistian nain ivljenja) doivjeti svoj pad. Temelji za takav jedan dogaaj su ve postavljeni, a mi se brzo kreemo ka tom danu. Dolazak Kraljevstva se predvia nakon ovog velikog pada i biti e njime ubrzan. Dakle, mi smo u periodu izmeu vremena kada je dolazak ovog Otkrivenja proreen, i pada Babilona Velikog. Kao to je i narod Ninive uspio sprijeiti dogaanje katastrofe, moemo takoer i mi zaustaviti predvianje ukoliko uvidimo ove Istine i ujedinimo se.

Oni koji se nee odazvati ovom pozivu nemaju pravo kriviti Boga za ono to dolazi njima, kako je i predvieno u Svetim pismima. On je zaista poslao Poslanika sa jasnim Dokazima i Otkrivenjem, knjigom punom Istine te Vodilja, Svijetlo koje e donijeti Mir na zemlji. Ovim pismom dat je Posljednji Poziv svim uticajnim ljudima te itavom ovjeanstvu, a oni su upitani da se okrenu i Suoe sa Bogom (Pristupe).

Poziv svim voama: dunost je i odgovornost svih lidera na zemlji da iskoriste ovu posljednju priliku da odgovore na Ovaj Poziv i da vode svoj vlastiti narod kako je to Bog htio. Oni moraju djelovati sada, pomoi u stvaranju Zajednica Svjetla irom svojih nacija te da stvore odgovarajue okruenje za sve, tako da oni (narod) mogu, zauzvrat, odgovoriti na ovaj poslednji Poziv od Boga. Kao voe, ovo je odgovornost koju Bog trai od vas: da Stvorite KRALJEVSTVO BOIJE NA ZEMLJI.

Na Posao nije da donosimo rat i razaranja, nego Mir. ovjek je taj koji e donijeti ova razaranja nad sobom. Ovo upozorenje nije prijetnja od nas. Ako vjerujete u Boga, On je ve prorokovao u svim veim religijama da e se ovi dogaaji dogoditi. Ako proitate naa uenja, vidjet ete da je Bog obeao mnoge stvari u prolosti i On ih je ispunio. On je takoer obeao to e se i ovo obistiniti, pa zato i hoe!

ovjeanstvo je ono koje e donijeti ova razaranja za sebe. Mi smo tu da Obrazujemo, Vodimo i Upozoravamo. Dakle, ne bojte se ovog pisma kao prijetnji ikome, nego kao upozorenju o dogaajima koji e uzdrmati ovjeanstvo do njegove osnove i uiniti da shvate da je Bog prorekao da e se ove stvari obistiniti i da je ono to smo otkrili Istina. Tada e ovjek moda, napokon, znati da postoji Bog, i da je On zaista zaduen i usmjerava svemir prema svome cilju.

Ovaj svemir je stvoren sa odreenom svrhom, a Bog e ga Voditi do svoje Posljednje Destinacije. On je Taj koji e donijeti ovu svijest ovjeku. Ako se na ovaj Poziv ne odgovori, mi emo ekati strpljivo dok ovjeanstvo ne sagleda ovu Istinu. Tada e se skupiti svi koji ostanu i Boija Volja e biti uinjena na zemlji kao to Je To Na Nebu!

Bog Je ... Kralj (Vodee Svjetlo)

M

Napomena: Mi smo navedene linkove ostavili na akreditiv i dokazni materijal za ovu tvrdnju. Nai ete da je Bog prorekao i dao sve dokaze koji to podravaju. Zaista niko ne moe tvrditi ovo sem Onog koji ima podrku svih ovih dokaza.

Vagajte dokaze i uvidite podrku Boiju. Budimo Skromni i vidimo stranu Mo Boiju, a znaj da e ono to je On pokrenuo, uspjeti. Stoga budi jedan od Uspjenih i prihvatiti ovaj Poziv.

Web stranica: http://www.maitreya.org

THOTH: Najsvetije od Svetih (THOTH), Posljednji Testament. Nae Sveto Pismo, knjiga koja je otvorila Sedam Peata i ujedinjuje sve religije: http://www.maitreya.org/english/THOTH.htm

Proroanstva Ispunjena: Sva Proroanstva su ispunjena: http://www.maitreya.org/english/PROPHECY.HTM

Genealogija: Sa kraljem Davidom i Poslanikom Muhamedom (i tako i lav iz plemena Judina, kao to krani i jevreji oekuju, a Sayyed kao to muslimani oekuju): http://www.maitreya.org/english/genealogy.htm

Genetska kompozicija: Vezano za hebrejsku rasu te mnoge druge nacije irom cijele zemlje: http://www.maitreya.org/english/Genealogy/Genetic Test results/genetic_test_results.htm

Mi vas ponizno molimo da poaljete ovo pismo svima koje poznajte, tako da moemo dati ovo upozorenje najiroj publici na zemlji. Ovo je naa sveta dunost kako smo svi instrument Boga i agent za irenje Njegove Rijei. Molimo ukljuite ovu stavku kada aljete ovo pismo drugima.

Proitajte/posluajte Satsang (Diskurs) u vezi sa ovim pismom, koji je dao Maitreja 03/03/2007.

Prevod:

Molimo vas prevedite ovo pismo na druge jezike koje poznajete i poaljite ga ljudima koji govore taj jezik.

Pogledajte popis jezika na koje je pismo ve prevedeno.

Home
Back to God Is Calling You (in other languages)

Letter to humanity and their leaders

Our website was recently redesigned and is still under construction. We apologize for any errors, broken links, or other issues you may encounter and are working hard to resolve all problems. If you would like to help, please let us know of any issues you encounter by emailing webmaster@maitreya.org.

All Thanks To God (ATTG).