God roept Jullie op
(Laatste Oproep)
March 2, 2007

Net als Profeet Noach in zijn tijd mensen waarschuwde voor de aankomende overstroming en Profeet Jona de bevolking van Ninevé waarschuwde voor de ramp die op handen was voor hun stad, is dit een waarschuwing van de Profeet van God (Maitreya) voor de dreigende rampen die de mensheid zijn voorspeld voor de eindtijd!

In de tijd van Noach luisterden mensen niet naar de waarschuwing van de Profeet en zij droegen de consequentie van hun beslissing.  In de tijd van Jona luisterden mensen wel naar de waarschuwing en de ramp die was voorspeld werd tegengehouden!

Dit is de manier waarop God werkt.  Hij geeft de mensen zeker meer dan genoeg waarschuwingen en gelegenheden om de rampen die op hen afkomen en die het resultaat zijn van hun eigen gedrag (tegen de Wetten van het universum ingaan) af te wenden.  God stuurt jullie (de mensheid) in deze tijd deze brief als nieuwe waarschuwing voor onze tijd.  Deze brief is gericht aan de leiders, diegenen die een belangrijk gewicht in de schaal kunnen leggen, of wie ook maar geïnteresseerd is in het serieus nemen van de waarschuwing en het helpen de voorspelde gebeurtenissen af te leiden.  Wij hopen dat de mensheid deze keer, net als in de tijd van de Profeet Jona, deze Oproep ook serieus neemt en dus de voorspelde gebeurtenissen afleidt in deze eindtijd.  De keuze is aan jullie!

Deze perioden van rampen dienen om de mensheid te zuiveren en de mensen naar het pad naar God te leiden.  Deze perioden van zuivering zijn zelfs intenser tijdens de manifestatie van de Grote Profeten.  De komst van deze Grote Profeten is voorspeld en zij komen met duidelijke tekens als de uitverkoren Profeet.  Zij zijn de stichters van de belangrijkste religies op aarde.  In het verleden hebben deze Profeten waarschuwingen naar de mensheid gestuurd en de mensen uitgenodigd terug te keren naar God.  De Profeten Mohammed en Bahá’u’lláh hebben brieven aan de leiders van de wereld gestuurd om ze bewust te maken van een nieuwe Profeet van God op aarde.  Ook deze brief is bedoeld om jullie te informeren dat God een nieuwe Profeet en Openbaring naar de mensheid heeft gestuurd, een Openbaring waarvan Hij heeft Beloofd (Voorspeld) dat deze in de eindtijd zou komen!

Gedurende de laatste 12.000 jaar heeft God de Profeten en Belangrijke Manifestaties naar de mensheid gestuurd volgens een duidelijk omschreven Plan, een Plan dat voor iedereen verborgen is gebleven, zelfs voor de Grote Profeten, zoals Daniël (Daniël 12:9).  Wat er voorspeld is dat er tijdens de laatste dagen zal gebeuren is vreselijk en verschrikkelijk.  Deze brief is om jullie te informeren over het feit dat we in het Laatste Stadium terecht zijn gekomen (eindtijd).  Er is een duidelijke Logica achter de geschiedenis van de mensheid.  De Geschiedenis (Geschied Is) is inderdaad tot aan dit punt gegidst en nu is het tijd voor de mensheid te weten te komen wat dit punt is.  Het Mysterie is nu onthuld!

De ware basis van deze definitieve Openbaring is de boodschap dat elke belangrijke religie op aarde een specifieke boodschap heeft.  Alleen als wij ons deze aparte boodschappen realiseren en ze samenvoegen, zal het pad naar God en het Koninkrijk op aarde worden onthuld.  Dit pad wordt het ‘Eeuwige Goddelijke Pad’ genoemd.  Dus, niet alleen spreken de belangrijke religies op aarde elkaar niet tegen, ze vullen elkaar in feite aan.  Het Wonder van deze Openbaring is deze verbazingwekkende boodschap van éénheid van Gods Openbaringen!

Dit is de Laatste Openbaring aan de mens, dus deze Oproep is de Laatste Oproep van God aan de mensheid!  Dit is de Laatste Oproep om allemaal samen te komen en Verenigd te worden onder zijn Vlag van de Waarheid: er is maar Eén God en alle religies zijn van Hem gekomen.  Er is geen scheiding tussen religies en er is maar Eén God voor de hele mensheid.  Nu is aan de mensheid onthuld dat elk van de religies op de wereld in de perfecte volgorde is gekomen en dat elke religie een belangrijke deel (Boodschap) heeft voor de mensheid.

Al deze boodschappen zijn gegeven opdat de mens weet dat deze creatie een doel heeft en dat de manier om dit doel te bereiken het Eeuwige Goddelijke Pad is.  Door het Eeuwige Goddelijke Pad te volgen, kunnen de Gemeenschappen Van Licht worden gecreëerd en de Gemeenschappen Van Licht zijn de basis voor het Koninkrijk Van De Hemel Op Aarde.

Dit is een Oproep aan jullie om samen met mij (Maitreya) als de boodschappers van God een nieuw standpunt over Gods werk uit te dragen.  Zoals uitgelegd in deze Openbaring heeft God altijd veel dingen Voorspeld, die altijd zijn uitgekomen en Beloftes gedaan waaraan Hij zich altijd heeft Gehouden.  Ook voorspelde Hij de komst van deze Openbaring in de eindtijd, die alle verwarring zal wegnemen en die het Mysterie van God onthult als Zijn Laatste Openbaring:

Openbaring 10:7

Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, zodra hij zijn bazuin zal beginnen te laten schallen, zou Gods mysterie beëindigd moeten zijn, zoals hij aan zijn dienaren, de profeten, heeft verkondigd.

King James Versie van De Bijbel

Dit is werkelijk de Zevende Engel die jullie roept.  Besef dit en verenig je met mij, of verzet je ertegen en de consequentie van je verzet zal zijn wat God heeft voorspeld dat er in de eindtijd zou komen.

Als de mensen deze Oproep niet beantwoorden, zoals zij niet naar Noach luisterden, ontkomen zij er niet aan, het noodlot van de mensen is al beslist!

Tevens heeft God onthuld:

Openbaring 5:5

En één van de oudsten zei tot mij, ‘Huil niet: zie, de Leeuw van de stam van Juda, de Afstammeling van  David, heeft gezegevierd, zodat hij het boek kon openen en de zeven zegels ervan kon losmaken.

King James Versie van De Bijbel

Dit is werkelijk de Onthuller van de Zeven Zegels die jullie roept, de Leeuw van de Stam van Juda, de Afstammeling van David, Maitreya, die ook een Sayed (medeklinkers van de naam in het Arabisch: Sajed (سيد) van de stam van de Profeet Mohammed) is.  Op dit moment geloof je deze aanspraken misschien niet, maar lees de Openbaring en de Certificaten die God heeft verstrekt en jullie zullen ze geloven.

Er is voorspeld dat er na de Openbaring: het openen van de Zeven Zegels, een periode van stilte of rust zal zijn (een kans voor de mensheid om gehoor te geven aan deze Oproep), en dan komt de dag dat Babylon De Gewichtige (egoïstische manieren) zal vallen.  De basis voor deze gebeurtenissen is gelegd en we gaan snel op die dag af.  Het is na deze belangrijke val dat de komst van het Koninkrijk is voorspeld en wordt versneld.  Dus wij bevinden ons Nu tussen de tijd dat de komst van deze Openbaring was voorspeld en de val van Babylon De Gewichtige.  Net als de mensen van Ninevé de rampen afwendden, kunnen wij deze voorspelling ook tegenhouden als we deze Waarheden zien en samenkomen.

Diegenen die geen gehoor geven aan deze Oproep hebben er geen recht op om God de schuld te geven voor wat er op hen af komt, zoals voorspeld in de Geschriften.  Hij heeft werkelijk een Profeet gestuurd met duidelijke Tekenen en Openbaring, een Boek vol Waarheid en Begeleiding, het Licht dat Vrede op aarde zal brengen.  De Definitieve Oproep aan alle mensen met invloed en de hele mensheid wordt gegeven via deze brief en hen wordt gevraagd zich om te draaien om God aan te kunnen kijken (Gedoopt Worden).

De Oproep aan alle leiders: Het is de plicht en verantwoordelijkheid van alle leiders op aarde dat zij deze laatste kans grijpen om gehoor te geven aan Deze Oproep en hun eigen volk te leiden, zoals God wilde dat zij dit doen.  Zij moeten nu actie ondernemen, de Gemeenschappen Van Licht helpen creëren door heel hun natie heen en een juiste omgeving voor iedereen creëren, zodat zij (volkeren) op hun beurt deze laatste Oproep van God kunnen beantwoorden.  Als leider is het De Verantwoordelijkheid die God van jou vraagt: om het KONINKRIJK VAN GOD OP AARDE te Creëren.

Ons Werk is niet oorlog en vernietiging te brengen, maar Vrede.  Het is de mens die deze vernietigingen over zichzelf zal brengen.  Deze waarschuwing is geen bedreiging van onze zijde.  Als je in God gelooft, Hij heeft in alle Belangrijke Godsdiensten al voorspeld dat deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.  Als je onze onderwijzingen leest, zul je zien dat God in het verleden vele dingen heeft beloofd en Hij deze beloften is nagekomen.  Hij beloofde ook dat dit zou uitkomen en het zal ook uitkomen!

Het is de mensheid die deze vernietigingen over zichzelf zal brengen.  Wij zijn hier om te Onderwijzen, Begeleiden en Waarschuwen.  Dus wees niet bang voor deze brief, niemand wordt bedreigd, maar zie deze brief als een waarschuwing voor de gebeurtenissen die de mensen grondig door elkaar zullen schudden en ervoor zullen zorgen dat zij zich realiseren dat God heeft voorspeld dat deze dingen zouden gebeuren en dat wat wij onthuld hebben de Waarheid is.  Dan zal de mens misschien uiteindelijk weten dat er een God is en dat Hij werkelijk de baas is en het universum begeleidt naar haar doel.

Dit universum is gecreëerd met een duidelijk doel en God zal haar begeleiden naar haar Uiteindelijke Bestemming.  Hij is de Ene die dit bewustzijn tot de mens zal brengen.  Indien er geen gehoor aan deze Oproep wordt gegeven, zullen wij geduldig wachten tot de mensheid deze Waarheden ziet.  Dan zullen allen die zullen zijn overgebleven samenkomen en Gods Wil zal geschieden op aarde zoals Deze In de Hemel Is Geschied!

God Is … De Koning (Het Begeleidende Licht)

M

NB: Wij hebben hieronder 'links' naar de Certificaten en het ondersteunende bewijs voor deze aanspraak gezet.  Je zult zien dat God al het bewijs dat deze aanspraak ondersteunt heeft voorspeld en gegeven.  Werkelijk geen enkel mens kan hierop aanspraak maken, behalve de Ene die al deze bewijzen achter zich heeft staan.

Weeg de bewijzen en zie de ondersteuning van God.  Laat ons Nederig we-Zen en de ontzagwekkende Macht van God zien en weten dat wat Hij in beweging heeft gezet zal slagen.  Wees daarom Eén Van De Succesvolle Mensen en accepteer deze Oproep.

 

Website: http://www.maitreya.org

THOTH: The Holiest Of The Holies (THOTH), Het Laatste Testament. Ons Heilige Boek, het boek dat de Zeven Zegels heeft geopend en alle religies verenigt: http://www.maitreya.org/english/THOTH.htm

Vervulde Profetien: Alle Profetien zijn Vervuld: http://www.maitreya.org/english/PROPHECY.HTM

Genealogie: Naar Koning David en Profeet Mohammed (en dus de Leeuw van de Stam van Judah, zoals Christenen en Joden verwachten en een Sayed: Sajed (سيد) de drie wortels van de naam in het Arabisch, zoals): http://www.maitreya.org/english/genealogy.htm

Genetische Samenstelling van Maitreya: Gerelateerd Aan het Hebreeuwse ras en de rassen van vele ander naties over heel de aarde: http://www.maitreya.org/english/Genealogy/ Genetic Test results/genetic_test_results.htm

Wij vragen u nederig om deze brief aan iedereen die u kent te versturen, zodat wij deze waarschuwing aan zoveel mogelijk mensen op aarde kunnen geven. Het is onze heilige plicht, omdat wij elk een instrument van God zijn en zijn vertegenwoordigers zijn en dus moeten wij Zijn Woorden verspreiden. Sluit deze paragraaf alstublieft bij wanneer u de brief naar anderen stuurt.

 

Attentie:

Gebruik indien nodig een simpeler opmaak van deze brief, zonder de plaatjes. Deze nvoudigere pagina zal de meeste verbindingen die op deze pagina staan bevatten, zodat dezelfde opmaak kan worden uitgestuurd.

Selecteer gewoon de hele pagina en plak deze in de e-mail die je gaat versturen in .html opmaak.

 

Vertaal deze brief in de ander talen die je kent en stuur hem naar de mensen die die taal spreken.

 

Luister naar/Lees een aan deze brief gerelateerde Satsang (Verhandeling), bij deze brief, die Maitreya op 03/03/2007 heeft gegeven.

De basis van de leer van Maitreya

Home Back to God Is Calling You (in other languages)

 

Letter to humanity and their leaders

Our website was recently redesigned and is still under construction. We apologize for any errors, broken links, or other issues you may encounter and are working hard to resolve all problems. If you would like to help, please let us know of any issues you encounter by emailing webmaster@maitreya.org.

All Thanks To God (ATTG).