GS-Anim-small
  
Teachings
 
 
Mission 1page
1111-1  1111-main1  1111-1
 
Meditate-graph
 
Goal of life is...
News Newsbrief Broadcasting Feast Downloads
Introduction
Prophecies
Literature
More Info.
Contacts
Join Us
   

Bog Te Poziva
(Posljednji Poziv)
2.mart, 2007

Kao što je Profet Nuh u svoje vrijeme upozorio ljude o nadolazećoj poplavi, a profet Junus upozorio stanovnike Ninive o predstojećoj propasti njihovog grada, ovo je upozorenje od Božijeg profeta (Maitreje) čovječanstvu o neposrednim katastrofama koje su predviđene da će doći na kraju vremena!

U Nuhovo vrijeme, ljudi nisu poslušali upozorenje poslanika, i oni su snosili posljedice svojih odluka.  Za vrijeme Junusa, ljudi su poslušali upozorenje, i katastrofa koja je predviđena da će im se desiti je bila zaustavljena!

Ovo je Božiji način.  On sigurno daje čovječanstvu mnoštvo upozorenja i mogućnost da se spriječi katastrofa koja im dolazi, koja jeste rezultat njihovih vlastitih radnji (ići protiv Zakona svemira).  Bog ponovno šalje ovo pismo tebi (čovječanstvu) kao upozorenje za naše doba.  Ono je napisano vođama, onima koji imaju uticaja, ili bilo kome ko je zainteresovan da obrati posebnu pažnju te pomogne da se spriječe događaji koji su predviđeni da će doći.  Nadamo se, kao što su ljudi za vrijeme Junusa poslušali poslanika, da će i ovaj put čovječanstvo obratiti pažnju na ovaj poziv i sa time spriječiti predskazivane katastrofe u ovom konačnom času.  Izbor je tvoj!

Ovi periodi katastrofa imaju svrhu pročišćenja čovječanstva te da ih izvedu na put ka Bogu.  Ovi periodi pročišćenja su još intenzivniji u vrijeme manifestacije Velikih Profeta.  Ovi Veliki Profeti su najavljivani te se proricalo da dolaze, a oni dolaze sa jasnim znamenjem kao Odabrani Poslanici.  Oni su osnivači glavnih religija na zemlji.  U prošlosti ovi Profeti su slali upozorenja čovječanstvu i pozivali ih da se vrate Bogu.  Poslanik Muhamed i Bahaullah su slali pisma vođama svijeta da ih učine svijesnima da je novi Poslanik od Boga na zemlji.  Ovo pismo vas također obaviještava o tome da je Bog poslao novog poslanika i otkrivenje čovjeku, otkrivenje koje je On je obećao (prorekao) da će doći na kraju vremena!

Posljednjih 12000 godina, Bog je slao profete te Velike Manifestacije čovječanstvu sa definitivnim Planom, Plan koji je bio skriven od svih, čak i od Velikih Profeta kao što je Profet Daniel (Daniel 12:9).  Ono što će se desiti u posljednjem vremenu je predviđeno da će biti užasno i grozno.  Ovo pismo te informiše o tome da smo u Finalnoj Fazi (posljednjem vremenu).  Postoji definitivna Logika iza ljudske (h)istorije.  Svakako je (H)Istorija (Njegova Istorija, na engl. His Story) vođena do ove tačke i sada je vrijeme za Čovječanstvo da zna šta je to.  Misterija je sada otkrivena!

Sama baza ovog finalnog Otkrivenja, obdanjuje da svaka velika religija na zemlji ima posebnu poruku.  Samo ukoliko ove odvojene poruke shvatimo i posložimo zajedno, put do Boga i Kraljevstva na zemlji će se razotkriti.  Ovaj put se zove "Vječni Božiji Put".  Dakle, ne samo da se glavne religije na zemlji ne suprotstavljaju jedna drugoj, one su ustvari komplementarne.  Čudo ovog Otkrivenja je ova zapanjujuća poruka o ujedinjenju Božijih Otrivenja!

Ovo je posljednje Otkrivenje čovjeku, tako da je ovaj Poziv posljednji Poziv Boga čovječanstvu!  Ovaj Posljednji Poziv je svima, da se okupe i Ujedine pod Njegovom Zastavom Istine i jedinstva: da zaista postoji samo jedan Bog i da su sve religije od Njega.  Nema razdvajanja među religijama, i postoji samo jedan Bog za cijelo čovječanstvo.  Shvatanje kako je svaka od svjetskih religija došla u savršenom redosljedu, i kako svaka ima važnu ulogu (poruku) za čovječanstvo se sada razotkriva čovjeku.

Sve ovo je učinjeno kako bi čovjek saznao da postoji svrha ove kreacije te da je način da ispuni tu svrhu Vječni Božanstveni Put.  Praćenjem Vječnog Božanstvenog Puta, Zajednice Svjetla se mogu stvarati, a Zajednice Svjetla su osnova za Kraljevstvo Božije na Zemlji.

Ovo je poziv tebi da dođeš i da se pridružiš meni (Maitreji) kao poslaniku Božijem sa novim razumijevanjem Božjieg Djela.  Bog je Prorekao i Obećao mnoge stvari kroz cijelokupnu povijest, i On ih je Ispunio, kao što je objašnjeno u ovom Otkrivenju.  On je također prorekao dolazak ovog Otkrivenja na kraju vremena, koje će pojasniti sve zabune te otkriva Misteriju Boga, kao Njegovo Posljednje Otkrivenje:

Otkrivenje 10:7

Nego - u dane kad se oglasi sedmi anđeo, čim zatrubi, dovršit će se otajstvo Božje kao što on to navijesti slugama svojim prorocima.

Jeruzalemska Biblija

Doista, ovo je sedmi Anđeo koji te zove.  Prepoznaj ovo i pridruži mi se, ili se odupri i posljedice otpora će biti ono što je Bog predvidio da će doći na kraju vremena.  Ukoliko čovjek ne bude odgovorio na ovaj poziv, kao što nisu slušali ni Nuha, nema izlaza, i sudbina čovjeka je već postavljena!

Bog je također otkrio:

Otkrivenje 5:5

A jedan od starješina reče: "Ne plači!  Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.

Jeruzalemska Biblija

Zaista je ovo Otkrivač Sedam Pečata koji te zove, Lav iz plemena Judina, Korijena Davidovog, Maitreja, koji je ujedno i Sayyed (iz loze profeta Muhameda).  Možda ne vjeruješ ovim tvrdnjama u ovom času, ali pročitaj Otkrivenje i Svjedodžbe (povjerenstvo) koje je Bog dao, pa ćeš vjerovati.

Predviđeno je da će, nakon otvaranja Sedam Pečata, što jeste ovo Otkrivenje, doći do perioda šutnje ili pauze (šansa za čovječanstvo da se odazove ovom Pozivu), a zatim dolazi dan kada će Babilon Veliki (egoističan način življenja) doživjeti svoj pad.  Temelji za takav jedan događaj su već postavljeni, a mi se brzo krećemo ka tom danu.  Dolazak Kraljevstva se predviđa nakon ovog velikog pada i biti će njime ubrzan.  Dakle, mi smo u periodu između vremena kada je dolazak ovog Otkrivenja prorečen, i pada Babilona Velikog.  Kao što je i narod Ninive uspio spriječiti događanje katastrofe, možemo također i mi zaustaviti predviđanje ukoliko uvidimo ove Istine i ujedinimo se.

Oni koji se neće odazvati ovom pozivu nemaju pravo kriviti Boga za ono što dolazi njima, kako je i predviđeno u Svetim pismima.  On je zaista poslao Poslanika sa jasnim Dokazima i Otkrivenjem, knjigom punom Istine te Vodilja, Svijetlo koje će donijeti Mir na zemlji.  Ovim pismom dat je Posljednji Poziv svim uticajnim ljudima te čitavom čovječanstvu, a oni su upitani da se okrenu i Suoče sa Bogom (Pristupe).

Poziv svim vođama: dužnost je i odgovornost svih lidera na zemlji da iskoriste ovu posljednju priliku da odgovore na Ovaj Poziv i da vode svoj vlastiti narod kako je to Bog htio.  Oni moraju djelovati sada, pomoći u stvaranju Zajednica Svjetla širom svojih nacija te da stvore odgovarajuće okruženje za sve, tako da oni (narod) mogu, zauzvrat, odgovoriti na ovaj poslednji Poziv od Boga.  Kao vođe, ovo je odgovornost koju Bog traži od vas: da Stvorite KRALJEVSTVO BOŽIJE NA ZEMLJI.

Naš Posao nije da donosimo rat i razaranja, nego Mir.  Čovjek je taj koji će donijeti ova razaranja nad sobom.  Ovo upozorenje nije prijetnja od nas.  Ako vjerujete u Boga, On je već prorokovao u svim većim religijama da će se ovi događaji dogoditi.  Ako pročitate naša učenja, vidjet ćete da je Bog obećao mnoge stvari u prošlosti i On ih je ispunio.  On je također obećao to će se i ovo obistiniti, pa zato i hoće!

Čovječanstvo je ono koje će donijeti ova razaranja za sebe.  Mi smo tu da Obrazujemo, Vodimo i Upozoravamo.  Dakle, ne bojte se ovog pisma kao prijetnji ikome, nego kao upozorenju o događajima koji će uzdrmati čovječanstvo do njegove osnove i učiniti da shvate da je Bog prorekao da će se ove stvari obistiniti i da je ono što smo otkrili Istina.  Tada će čovjek možda, napokon, znati da postoji Bog, i da je On zaista zadužen i usmjerava svemir prema svome cilju.

Ovaj svemir je stvoren sa određenom svrhom, a Bog će ga Voditi do svoje Posljednje Destinacije.  On je Taj koji će donijeti ovu svijest čovjeku.  Ako se na ovaj Poziv ne odgovori, mi ćemo čekati strpljivo dok čovječanstvo ne sagleda ovu Istinu.  Tada će se skupiti svi koji ostanu i Božija Volja će biti učinjena na zemlji kao što Je To Na Nebu!

Bog Je ... Kralj (Vodeće Svjetlo)

M

 

Napomena: Mi smo navedene linkove ostavili na akreditiv i dokazni materijal za ovu tvrdnju.  Naći ćete da je Bog prorekao i dao sve dokaze koji to podržavaju.  Zaista niko ne može tvrditi ovo sem Onog koji ima podršku svih ovih dokaza.

Vagajte dokaze i uvidite podršku Božiju.  Budimo Skromni i vidimo strašnu Moć Božiju, a znaj da će ono što je On pokrenuo, uspjeti.  Stoga budi jedan od Uspješnih i prihvatiti ovaj Poziv.

Web stranica: http://www.maitreya.org

THOTH: Najsvetije od Svetih (THOTH), Posljednji Testament.  Naše Sveto Pismo, knjiga koja je otvorila Sedam Pečata i ujedinjuje sve religije: http://www.maitreya.org/english/THOTH.htm

Proročanstva Ispunjena: Sva Proročanstva su ispunjena: http://www.maitreya.org/english/PROPHECY.HTM

Genealogija: Sa kraljem Davidom i Poslanikom Muhamedom (i tako i lav iz plemena Judina, kao što kršćani i jevreji očekuju, a Sayyed kao što muslimani očekuju): http://www.maitreya.org/english/genealogy.htm

Genetska kompozicija: Vezano za hebrejsku rasu te mnoge druge nacije širom cijele zemlje: http://www.maitreya.org/english/Genealogy/Genetic Test results/genetic_test_results.htm

  

Mi vas ponizno molimo da pošaljete ovo pismo svima koje poznajte, tako da možemo dati ovo upozorenje najširoj publici na zemlji.  Ovo je naša sveta dužnost kako smo svi instrument Boga i agent za širenje Njegove Riječi.  Molimo uključite ovu stavku kada šaljete ovo pismo drugima.

  

Pročitajte/poslušajte Satsang (Diskurs) u vezi sa ovim pismom, koji je dao Maitreja 03/03/2007.

  

Prevod:

Molimo vas prevedite ovo pismo na druge jezike koje poznajete i pošaljite ga ljudima koji govore taj jezik.

Pogledajte popis jezika na koje je pismo već prevedeno.

  

Home
Back to God Is Calling You (in other languages)
 

   Home
  Homes
  FAQs
   Site Map
  Buy, etc.